Documentatie

Brussels Studies n°136 | Ruimtelijke mismatch, scholing en talenkennis in de Brusselse metropool: een analyse

Ruimtelijke mismatch, waarbij werkzoekenden niet wonen waar jobs te vinden zijn, kan een belangrijke barrière zijn op de arbeidsmarkt, vooral voor kwetsbare groepen. In deze studie bekijkt Brussels Studies de rol die ruimtelijke mismatch speelt in de Brusselse metropool. 

Met behulp van een verbeterde maatstaf, de distance-weighted spatial mismatch index, die locatie-gedreven mismatch mee in rekening brengt, vergelijken we de ruimtelijke mismatch tussen de hoog- en laaggeschoolde arbeidsmarkt en de arbeidsmarkt voor laaggeschoolden met en zonder talenkennis. In de meest ruime definitie van de Brusselse metropool, tonen de resultaten een ruimtelijke mismatch die 50 % groter is voor laaggeschoolden, in vergelijking met hooggeschoolden. Voor laaggeschoolden zonder talenkennis is de ruimtelijke mismatch 115 % groter dan voor laaggeschoolden met talenkennis. Dit verschil komt hoofdzakelijk voort uit een relatief teveel aan laaggeschoolde werkzoekenden (zonder talenkennis) in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en een relatieve tekort in de eerste gordel gemeenten rond het Gewest.

Volledige tekst >>>

Tewerkstelling