Documentatie

Brussels Studies | "het centrum voor hedendaagse kunst WIELS als voorbode van de veranderingslogica’s van een volkswijk?"

De opening van het eerste Brusselse centrum voor hedendaagse kunst in 2007 in het lager gelegen deel van de gemeente Vorst, dat zich kenmerkt door een industrieel stadsweefsel en sociaal-economische onzekerheid, lijkt voor deze wijk het begin van een nieuw tijdperk ingeluid te hebben. In dit artikel trachte de geograaf Simon Debersaques dus te begrijpen aan welke soort(en) van stadsontwikkeling door middel van cultuur WIELS bijdraagt.


WIELS omschrijft zichzelf als “een internationaal laboratorium voor de creatie en de verspreiding van hedendaagse kunst”. Aan de hand van een typologie op basis van de internationale literatuur heeft deze studie als doel de logica’s achter de vestiging van deze culturele instelling te toetsen aan de sociaal-ruimtelijke veranderingen die zich voordoen in de wijk sinds het centrum zich er kwam vestigen. In dit artikel trachten we dus te begrijpen aan welke soort(en) van stadsontwikkeling door middel van cultuur WIELS bijdraagt.

Hoewel WIELS zich aanvankelijk midden in een spanning tussen vastgoedrente en openstelling tot de wijk bevond, is uit de gekruiste toepassing van verschillende kwalitatieve methodes gebleken dat we het centrum onder invloed van enkele tastbare, discursieve elementen vandaag de dag zouden kunnen beschouwen als een van de componenten voor de vorming van een nieuwe creatieve grootstedelijke centraliteit.

Het artikel >>>

Culturele infrastructuur Stadsontwikkeling