Documentatie

Brussels Studies Institute | Je kennis over Brussel aanscherpen?

In samenwerking met twintig universitaire onderzoekers maakte Brussels Studies Institute de Brussels Online Course: een tweetalige lessenreeks over de hoofdstad die volledig gratis online te volgen valt.


Wat is Brussel ?

Voor toeristen is Brussel Manneken Pis, de Grote Markt, het atomium, wafels… Voor werknemers is Brussel verkeersopstoppingen, werken… Voor Donald Trump is Brussel, na de aanslagen van maart 2016, een hellegat ("hell hole"). Eigenlijk laat de hoofdstad zich niet samenvatten in enkele clichés.

Wat zijn de dynamieken die Brussel vandaag vorm geven? Deze online cursus wil in 6 delen de vooroordelen over de stad ontmantelen en stelt een inleidende inventaris op van de kennis over Brussel. Historisch, geografisch, sociologisch, politiek, administratief, stedenbouwkundig, ... De invalshoeken vanwaaruit de cursus de hoofdstad benadert zijn legio.

Net zoals het Brussels Studies Institute (BSI) zelf stelt ook de cursus een formule voor waarbij kennis samen opgebouwd wordt via een permanente en originele dialoog met de gebruikers en de brede Brusselse samenleving. De keuze voor een online format biedt de gebruikers de mogelijkheid om op elk gewenst moment suggesties, opmerkingen en commentaar door te sturen. Op die manier garanderen ze dat deze cursus zo interactief mogelijk is en kunnen ze de kwaliteit en diversiteit van de cursus verder op punt stellen.

De cursus is opgebouwd uit zes hoofdstukken om Brussel beter te begrijpen:

  1. Brussel, hoofdstad van ...? 
  2. Ieder zijn stad! 
  3. Brussel, de tweede meest kosmopolitische stad van de wereld?
  4. Brussel, filekampioen? 
  5. Brussel, een permanente bouwwerf? 
  6. Brussel: administratieve stad en spionnennest?

Klaar om Brussel te (her)ontdekken ? Vind de cursus hier >>>

Artistieke & culturele sector Beleid Culturele infrastructuur Diversiteit Economie Stadsontwikkeling