Documentatie

RAB & BKO | Jaarverslag 2016

In 2016 bestond BKO veertien jaar en was het Cultuurplan voor Brussel al zeven jaar de leidraad van de werking. In nauwe samenwerking met de Franstalige zusterorganisatie Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) bouwde BKO verder het netwerk uit over taal-, gemeenschaps- en sectorgrenzen heen.

De samenwerking tussen de twee netwerken is trouwens nog meer zichtbaar geworden dankzij een opfrissing van het logo dat de synergie tussen de twee platformen extra in de verf zet, en door de lancering van een nieuwe gezamenlijke, tweetalige website. Deze evoluties hebben heel wat tijd in beslag genomen, maar het resultaat mag er wezen.

In dit verslag overlopen we enerzijds de publieke activiteiten die in 2016 georganiseerd werden, en die vooral de ontmoeting en uitwisseling tussen de leden, partnerorganisaties en het brede publiek moeten stimuleren. Er werden elf publieke activiteiten georganiseerd.

Anderzijds staan we stil bij de prioritaire werklijnen van 2016. Deze acties waren vaak minder direct zichtbaar voor de leden maar namen heel wat tijd in beslag. We denken hierbij aan de samenwerking met visit.brussels ten gevolge van de aanslagen op 22 maart, het formuleren van aanbevelingen voor een strategie rond gezamenlijke cultuurcommunicatie, de realisatie van een monitoring van de culturele infrastructuur (het resultaat van de Werkgroep Cartografie) of nog het onderzoek dat BKO en RAB voeren in het kader van een Civil Society Fellowship (VUB) en dat kan leiden tot misschien een nieuw Cultuurplan voor Brussel.

Naast de prioritaire werklijnen, kwamen nog heel wat andere thema’s op meer punctuele wijze aan bod in 2016. Op diverse manieren proberen BKO en RAB op verschillende fronten actief te zijn door bijvoorbeeld deel uit te maken van stuurgroepen, in te gaan op adviesvragen, door te verwijzen naar lidorganisaties, etc. We denken hierbij aan de samenwerking met Leefmilieu Brussel, de ontwikkelingen rond de Europese Wijk of de samenwerking met Brussels for Europe.

Sinds de fameuze ontmoeting van de acht Ministers voor Cultuur in januari 2015, zijn de contacten met het beleid in 2016 sterk toegenomen. BKO is ontegensprekelijk een belangrijke gesprekspartner geworden voor de (Brusselse) overheden als het gaat over Brussel en cultuur. Er waren regelmatig contacten met de Vlaamse Gemeenschap, de VGC, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar ook met de Fédération Wallonie- Bruxelles en de COCOF.

Dankzij een financiële ondersteuning van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kon BKO trouwens ook zijn werking consolideren en een deeltijds medewerker aanwerven.

In de huidige sociale, economische en politiek complexe context, lijkt het project dat BKO samen met RAB nastreeft, meer dan ooit pertinent en noodzakelijk. De dynamiek die meer dan tien jaar geleden ontstaan is vanuit het werkveld wint steeds meer aan legitimiteit en erkenning. Dat blijkt ook uit de vele vragen en telefoons die BKO krijgt, en zeker ook uit dit verslag van een goed gevuld 2016!

Lees hier het volledige jaarverslag 2016 van BKO >>>

Bekijk een overzicht van alle activiteiten die RAB/BKO vorig jaar organiseerden of waar we deel aan hebben genomen >>

Lees hier het jaarverslag van 2016 van RAB  >>>