Documentatie

BKO/RAB | HR-overleg # 2 - 26 september 2013 | Verslag

Op 26 september 2013 vond in De Munt het tweede BKO/RAB HR-overleg plaats. Met dit platform komen de netwerken tegemoet aan de vraag van personeelsverantwoordelijken uit de culturele organisaties om elkaar te ontmoeten en uitwisseling te bevorderen over taal- en gemeenschapsgrenzen heen. Op basis van de input van de deelnemers van het Overleg, en in samenspraak met onze partner Actiris, werd beslist om in te zoomen op de tewerkstelling en begeleiding van oudere werknemers.

Sprekers: Christophe Van  Hecke van het Ervaringsfonds heeft er een toelichting gegeven over de verschillende projecten en toelagen die er bestaan bij de tewerkstelling van 45+ werknemers. HetSociaal Fonds Podiumkunsten is dieper ingegaan op de CAO 104 en de maatregelen die daaraan verbonden zijn. Daarnaast werden er ook enkele concrete praktijkvoorbeelden belicht: - Matthias Dusesoi (VGC-stafmedewerker Personeels- en ontwikkelingsorganisatie) over de tewerkstelling en de begeleiding van oudere werknemers - Edwin Udding en Marleen Spileers (BOZAR, Human Resources) over hun 'Tewerkstellingsplan oudere werknemers' - Catherine Briard (Rideau de Bruxelles) over het doorgeven van kennis bij de pensionering van werknemers, over hun samenwerking met oudere werknemers en over het voordeel van oudere werknemers in de organisatie. - Jean-Philippe Degand (Allianz, Human Development Manager) die vanuit de bank- en verzekeringssector een ander licht kan werpen op het werken met oudere werknemers. Download hieronder het pdf-document met de presentaties van de verschillende sprekers.

Tewerkstelling