Documentatie

BKO/RAB & Brussels Academy | Verslag | Lessenreeks: De culturele sector in Brussel

In het najaar 2014 hebben BKO/RAB in samenwerking met de Brussels Academy een lessenreeks georganiseerd. In vijf lessen hebben ze een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de kunstensector in Brussel sinds de jaren 70 en het culturele landschap dat dit opleverde.

De verslagen van de lessen die BKO/RAB gegeven hebben, vind je hieronder terug.


- Vrijdag 3 oktober: De ontwikkeling van het Franstalige en Vlaamse cultuurbeleid en de impact op de Brusselse culturele sector
door Roland Van Der Hoeven, Ann Olaerts & Geert Cochez

- Vrijdag 10 oktober: Het cultuurbeleid in Brussel
door Sophie Alexandre (RAB), Leen De Spiegelaere (BKO), Monica Glineur (directrice des Affaires Culturelles, Sport et Tourisme de la COCOF), Pascal Vandelanoitte (adjunct van de directeur Kunsten in de Algemene directie Cultuur, Jeugd, Sport van de VGC), Daphné Leclef (coordinatrice de la Concertation des Centres Culturels bruxellois) en Isabelle De Meyere (cultuurbeleidscoördinator van de VGC).
Download het verslag hier >>>

- Vrijdag 17 oktober: Het culturele landschap in Brussel : de podiumkunsten
door Sophie Alexandre (RAB) & Leen De Spiegelaere (BKO)
Download het verslag hier >>>

- Vrijdag 24 oktober: Het culturele landschap in Brussel: de beeldende en audiovisuele kunsten
door Gawan Fagard (VUB)

- Vrijdag 7 november: Sinds Brussel 2000: de culturele sector en de stedelijke uitdagingen
door Sophie Alexandre (RAB), Leen De Spiegelaere (BKO) & Geert Cochez (Brussels Academy)
Download het verslag hier >>>

Artistieke & culturele sector