Documentatie

BKO | Persbericht: 'Join the city? Dan doen we graag mee!' & reacties

Het Brussels Kunstenoverleg (BKO) waardeert de specifieke rol die FM Brussel in het (Brusselse) medialandschap speelt en hoopt dat deze rol in de toekomst niet verloren gaat. De stedelijke radiozender is een echokamer voor wat leeft in de stad, zeker ook op artistiek vlak.

Aan Nederlandstalige zijde mag Brussel met recht en rede trots zijn op zijn media: Brussel Deze Week, Agenda, brusselnieuws.be, tvbrussel en FM Brussel… Menig niet Nederlandstalige Brusselaar is terecht een beetje jaloers op de kwaliteitsvolle berichtgeving over het reilen en zeilen in de hoofdstad. Deze media zijn voor álle Brusselaars een belangrijke bron van informatie.

Sinds begin 2015 is de fusie tussen de drie vzw’s (tvbrussel, Brussel Deze Week en FM Brussel ) een feit en werd er achter de schermen gewerkt aan een grondige hervorming. Dat deze hervorming gepaard ging met het stopzetten van FM Brussel en het ontslag van Anne Brumagne, hoofdredactrice van Brussel Deze Week, kwam echter totaal onverwacht. De ongelukkige manier waarop deze beslissing werd aangekondigd en de gebrekkige motivering stoot velen tegen de borst. De goede samenwerking met Anne Brumagne en haar gedegen kennis over Brussel, kunst en cultuur werd door heel wat leden van het BKO erg op prijs gesteld.
Met het opdoeken van FM Brussel verliezen de Vlaams-Brusselse media alvast een belangrijke, toegankelijke gids naar het digitale platform waarop ze meer willen inzetten. Radio is bij uitstek een laagdrempelig medium, een eenvoudige toegangspoort om andere gemeenschappen en nieuwe publieken aan te spreken.

FM Brussel vervult een cruciale rol in het Brusselse medialandschap. Een zender waar experiment mogelijk is, waar jong talent een plek krijgt om te groeien en door te groeien. Een echte stadsradio die Brussel als inhoud maar ook uitgangspunt neemt: diversiteit in programmatie, meertaligheid, extra-muros activiteiten, … veel kan en veel mag.  FM Brussel als labo voor de stad.
Daarenboven schenkt FM Brussel veel aandacht aan kunst en cultuur, en ook hier wordt het moeilijkere, experimentele en minder bekende aanbod niet geschuwd. De radiozender speelt in op wat in de stad gebeurt op sociaal, cultureel en zeker ook artistiek vlak. Ze is verbonden met het stedelijk weefsel en heeft door de jaren heen goede ‘voelsprieten’ ontwikkeld waarvan de andere media graag meegenieten.
De leden van het Brussels Kunstenoverleg zouden het dan ook ten zeerste betreuren mochten deze functies en opdrachten verdwijnen binnen het nieuwe Vlaams-Brusselse medialandschap. We hopen dat de aandacht voor alles wat onder de radar van de nationale media leeft, voor experiment en voor jong talent niet verloren gaat en dat de openheid voor kunst en cultuur maar ook voor de Brusselse uitdagingen, verdergezet wordt. Met andere woorden, dat de diversiteit bewaard blijft.  Join the city?Dan doen we graag mee !

Het persbericht in pdf >>>


Reacties in de pers:

Na de aankondiging dat FM Brussel ermee zou ophouden, verstuurde het Brussels Kunstenoverleg op donderdag 11 juni 2015 het persbericht Join the city? Dan doen we graag mee!, waarin het de waardering uitsprak voor de rol die FM Brussel in het (Brusselse) medialandschap speelt. Dat persbericht werd door de nationale en lokale pers overgenomen. Hieronder verzamelen we enkele artikels.

Brussels Kunstenoverleg springt in de bres voor FM Brussel, deredactie.be, donderdag 11 juni 2015 Het Brussels Kunstenoverleg (BKO) springt in de bres voor FM Brussel, de stadsradio waarvan dinsdag het einde werd aangekondigd. Het overleg verenigt meer dan 95 culturele organisaties uit alle disciplines uit de hoofdstad en noemt de zender "een echokamer voor wat leeft in de stad, zeker ook op artistiek vlak". Het BKO verzet zich dan ook tegen het verdwijnen ervan en hoopt dat de aandacht voor jong talent, diversiteit en experiment bewaard blijft bij de Vlaams-Brusselse Media.

FM Brussel geruggensteund door Brusselse Kunstensector, Metro, donderdag 11 juni 2015 Het Brusselse Kunstenoverleg (BKO) steekt FM Brussel een hart onder de riem met het motto “Let’s talk”. De koepelorganisatie, die 95 Brusselse culturele organisaties vertegenwoordigt, wil met deze actie duidelijk maken dat de stadsradio een specifieke rol speelt in het medialandschap, en dat deze rol in de toekomst niet verloren mag gaan, zo luidt hun persbericht.


Communicatie