Documentatie

BKO | Nota aanbevelingen Kunstendecreet

Deze zomer organiseerde het Brussels Kunstenoverleg twee werksessies om aanbevelingen te formuleren voor het nieuwe Kunstendecreet. Verschillende leden namen deel aan deze sessies. De verzamelde input belandde in een adviesnota die we jullie hier graag voorstellen.


Wat eraan voorafging...

Op vrijdag 27 maart 2020 keurde de Vlaamse regering de strategische visienota voor de Kunsten >>> van Vlaams minister van cultuur Jambon goed. Deze nota zal mee de basis vormen voor een vernieuwd Kunstendecreet, dat in de loop van 2021 wordt goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 

De komende maanden zijn dus cruciaal om de krijtlijnen van dat nieuwe Kunstendecreet ook vanuit Brussel mee te voeden. De Brusselse kunstenaars en kunstenorganisaties staan internationaal op de kaart; een Vlaams kunstenveld zonder de diverse metropool Brussel als vitrine en laboratorium is ondenkbaar. 

Vanuit BKO vertegenwoordigen we een groot aantal Brusselse leden die ook vanuit de Vlaamse Gemeenschap erkend worden, structureel al dan niet projectmatig. Graag formuleren we een aantal heldere adviezen die meegenomen kunnen worden in het Kunstendecreet. Tegelijkertijd willen we die adviezen ook communiceren naar politici op andere beleidsniveaus, zodat ook zij het unieke Brusselse succesverhaal mee kunnen uitdragen en verdedigen.


Artistieke & culturele sector Beleid