Documentatie

BKO | Newsletter #124 - mei 2016

Hier vind je onze nieuwsbrief van mei 2016.


BKO Intern

BKO & Lasso | Afscheidsdrink Danny Op de Beeck en viering 10 jaar Lasso

Eind juni 2016 geven Jan Goossens en Danny Op De Beeck officieel de fakkel door als respectievelijk artistiek en zakelijk leider van de KVS. Aangezien Danny Op De Beeck sinds de oprichting van de vzw in 2002 voorzitter is van het Brussels Kunstenoverleg, willen we hem graag op gepaste wijze bedanken voor zijn inzet. Daarenboven viert Lasso in juni 2016 zijn tienjarig bestaan. We combineren beide evenementen, en nodigen jullie dus van harte uit op een receptie ter ere van het afscheid van Danny en 10 jaar Lasso, op donderdag 9 juni in de KVS (Top, Lakensestraat 146, 1000 Brussel) van 15.00u tot 17.00u. Meer info >>>

RAB/BKO & Brussels Centre for Urban Studies | Civil Society Fellowship

In het kader van het Civil Society Fellowship programma van het Brussels Centre for Urban Studies (interdisciplinair onderzoekscentrum van de VUB), zullen RAB en BKO een onderzoek uitvoeren over de impact van het versnipperde beleid op de dagelijkse werking van cultuurhuizen en –organisaties in Brussel. Het doel van dit project is om aanbevelingen te formuleren voor het beleid. Meer info >>>

Nieuws

Make Brussels | Stem nu op je favoriete stadsproject

Make.Brussels is een projectoproep voor burgers, met de bedoeling het centrum van Brussel te laten leven. De campagne moedigt iedereen aan om voor de 10 wijken van de stad ideeën uit te denken en voor te leggen. Van 9 tot 20 juni kan iedereen stemmen op 369 voorstellen die werden ingediend. De 10 verkozen projecten krijgen elk tot 30.000 euro om het idee te realiseren. Meer info >>>

Verklaring van Minister-president Rudi Vervoort | Persconferentie van 28 april 2016

Op 28 april 2016 verklaarde Minister-president Rudi Vervoort dat het Brussels Gewest 66 miljoen euro zal uittrekken voor deze moeilijke periode na de aanslagen, waarvan 400.000 euro om de beveiliging van Brusselse evenementenzalen en culturele locaties te ondersteunen. Lees hier zijn volledige verklaring. Meer info >>>

Vlaamse Gemeenschap | Zinneke Parade wint de Vlaamse Cultuurprijs voor Amateurkunsten

De Week van de Amateurkunsten zet al 21 jaar lang de amateurkunsten in Vlaanderen en Brussel in de kijker. Jaarlijks reikt de organisatie ook een prijs uit aan het meest creatieve amateurkunstenplatform van het afgelopen jaar. Dit jaar gaat de prijs naar de Brusselse Zinneke Parade. Meer info >>>

AB & NMBS | Een initatief voor mobiliteit: concertticket + 9€ heen en terug vanuit heel België

De NMBS en de Ancienne Belgique lanceren een nieuw initiatief voor betere mobiliteit. Vanaf 27 april kunnen concertgangers een heen-en-terugticket kopen vanuit elk treinstation in België aan de prijs van €9. Meer info >>>

FWB | Joëlle Milquet neemt ontslag en wordt opgevolgd door Alda Greoli voor Cultuur

Op maandag 11 april bood Joëlle Milquet, Minister van Onderwijs en Cultuur in de Franse Gemeenschap, haar ontslag aan en overhandigde ze haar ambt aan haar partij, de CDH. De partij heeft nu twee opvolgers voor haar aangeduid: Marie-Martin Schyns voor Onderwijs en Alda Greoli voor Cultuur. Meer info >>>

Pers | Interview met Guy Duplat over Brussel in BRUZZ

De gerenommeerde Franstalige cultuurjournalist Guy Duplat wordt in een interview in BRUZZ ondervraagd over de relaties tussen Nederlands- en Franstaligen in Brussel, de plaats van cultuur, de vluchtelingencrisis, ...  Hij benadrukt de noodzaak aan een langetermijnvisie voor onze hoofdstad. Meer info >>>

visit.brussels | visit.brussels Awards: Kunstenfestivaldesarts en Beursschouwburg in de prijzen

Op dinsdag 19 april 2016 vonden de Visit.Brussels Awards plaats. Het publiek had 74 projecten genomineerd, waaruit dan 9 toeristische en culturele inititiatieven werden beloond door de jury van visit.brussels & Networking Night. Tussen de laureaten zaten onder andere onze leden Kunstenfestivaldesarts en de Beursschouwburg. Meer info >>>

Agenda

13 & 14 mei | Kunstenwerkplaats Pianofabriek & Hiros | Programmers Days

Kunstenwerkplaats Pianofabriek en Hiros organiseren samen twee Programmers Days. Op 13 mei van 11u tot 18u en op 14 mei van 11u45 tot 17u30 kunnen kunstenaars hun onderzoek en/of projecten voorstellen aan geïnteresseerde programmatoren in de Pianofabriek in Sint-Gillis. Meer info >>>

13 & 20 mei | Brussels Academy | Les paradoxes de Bruxelles

Geograaf Christian Vandermotten doorkruist Brussel tijdens 5 lange wandellessen. Hij legt op die manier de sociale tegenstellingen tussen het oosten en het westen van de stad bloot, vanuit een historisch perspectief én met de blik op de toekomst.

  • 13 mei, 10u-12u | Aménagement du territoire et projets.  Meer info >>>
  • 21 mei, 10u-12u | La société civile à Bruxelles - wandeling en les door Eric Corijn. Meer info >>>

13 mei | Brussels Academy, IEB, Bral | Middagatelier "Brusselse werven": Weststation

De Brussels Academy, IEB – Inter Environnement Bruxelles en BRAL – Stadsbeweging voor Brussel, organiseren 5 middagateliers over grote werven in Brussel : complexe projecten die zorgen voor debat en de stad mobiliseren.  Op 13 mei vindt een atelier plaats over de buurt van het Weststation in het Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek. Meer info >>>

13, 20 en 27 mei | Brussels Academy & Cosmopolis (VUB) | Research labs: "Commons: Research in progress"

After the Self-City Ateliers of last year, showing a panorama of citizen’s initiatives in and around Brussels (community land trusts, repair cafés, potagers urbains, etc.), this spring, the Brussels Academy gives the floor to researchers dealing with the concept of the commons. Weekly “research labs” are organized to open up a dialogue between researchers and a wider audience.

  • 13 mei, 14u30-17u | Lab #3 : Food as a common met Alessandra Manganelli (VUB-KULeuven) – Olivier De Schutter (UCL) @ Maison des cultures Molenbeek. Meer info >>>
  • 20 mei, 14u30-17u | Lab #4 : Mobility as a common met Cathy Macharis (VUB), Koen Van Raemdonck (VUB) @ Maison des cultures Molenbeek.Meer info >>>
  • 27 mei, 14u30-17u | Lab #5 : Synthesis & closing apero Moderator: Pieter Van den Broeck (KULeuven) @Parkfarm. Meer info >>>

21 mei | Kunstenpunt & Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danses | uRondetafel met sleutelfiguren uit de podiumkun-sten in de Arabische regio

Als onderdeel van het internationaal bezoekersprogramma in het kader van het Kunstenfestivaldesarts, organiseren Flanders Arts Institute (Kunstenpunt) en Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danses een open rondetafelconferentie op zaterdag 21 mei van 9u30 tot 13u30 in de Ravensteingallerij. Zes festivalorganisatoren en artistieke directeuren uit de Arabische regio gaan met elkaar in gesprek, gemodereerd door Erwin Jans. Meer info >>>

26 & 27 mei | ULg | Symposium: "Politiques de jeunesse et politiques culturelles: vers une citoyenneté culturelle?"

De Universiteit van Luik organiseert op 26 en 27 mei 2016 tussen 9u en 17u30 in de Faculteit van Sociale wetenschappen in Luik een symposium rond het thema: "Politiques de jeunesse et politiques culturelles: vers une citoyenneté culturelle?" Meer info >>>

Documentatie

Kunstenpunt | Kunst in de nevelstad: Onderzoek naar de spreiding van kunsten in Vlaanderen en Brussel

Met het dossier 'Kunst in de nevelstad. Over de spreiding van de kunsten in Vlaanderen en Brussel' onderzoeken Joris Janssens en Wouter Hillaert de kwestie van de spreiding van het kunstenaanbod in Vlaanderen en Brussel. Het onderzoek bestaat uit 3 delen: de spreiding van muziek, beeldende kunsten en podiumkunsten. Meer info >>>

JES | Publicatie: Van Leegstand tot Leeggoed

Steeds minder mensen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben toegang tot betaalbare en degelijke huisvesting. Tegelijkertijd wordt het gewest geconfronteerd met enorm veel leegstand. In 2009 besloten JES vzw, Samenlevingsopbouw vzw, Bij Ons vzw en Pigment vzw zelf een alternatieve en innovatieve woonvorm te creëren voor en met hun gasten en daar ook een politiek signaal rond te geven. Daarnaast brachten ze ook een publicatie uit over het project. Meer info >>>

Brussels Studies | Nummer 98: "Synthesenota - Brusselse jeugd: tussen diversiteit en kwetsbaarheid"

Het Brussels Studies Institute tracht met haar laatste nota een portret te schetsen van de Nederlandstalige en Franstalige jeugd in Brussel. De synthesenota is het resultaat van het uitvlooien van bijna 200 werken van verschillende, al dan niet academische kennisproducenten en twee workshops met actoren uit het veld, om tot meer inzicht te krijgen in de uitdagingen die rijzen bij het werken met jongeren. Meer info >>>

Kunstenpunt | Onderzoek naar de Vlaamse kunstmarkt

Kunstenpunt publiceert ‘De Vlaamse kunstmarkt: nationaal, internationaal en mondiaal’, een studie over Vlaamse promotiegaleries en Vlaamse kunstenaars met galeries in binnen- en buitenland (2005-2015). Meer info >>>

Brusselse regering | Oriëntatienota bouwmeester

Op 14 april 2016 heeft de Brusselse Regering de oriëntatienota van bouwmeester Kristiaan Borret goedgekeurd. De ambitie van de Regering voor meer ruimtelijke kwaliteit in Brussel wordt hiermee aangescherpt. Kunst en cultuur worden -helaas- nergens aangehaald. Meer info >>>

Vacatures en oproepen

VGC | Projectoproep: Samenlevingsinitiatieven

In haar integratiebeleid streeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie naar één gedeelde Brusselse samenleving die mensen vanuit verschillende achtergronden samen opbouwen. Met de lancering van de omzendbrief Samenlevingsinitiatieven wil de VGC organisaties uit het Nederlandstalig werkveld de kans geven om innovatieve projecten in te dienen. [Deadline: 15 mei 2016] Meer info >>>

KBS - Fonds Urban Innovation Lab | Projectoproep: Sociale innovatie in het Brussels Gewest

De projectoproep "Sociale innovatie in het Brussels Gewest" van het Fonds Urban Innovation Lab wil de laboratoriumfunctie van Brussel en haar sociaal innovatief potentieel maximaal valoriseren. [Deadline: 24 mei 2016] Meer info >>>

Les Brigittines | Vacature: Stage Manager

Les Brigittines is een hedendaags kunstencentrum voor onderzoek en uitdrukking, bestemd voor kunstenaars met een sterke en aparte persoonlijke ervaringswereld. De werking draait rond drie hoofdlijnen : het seizoen, de creative residenties en een jaarlijks Internationaal Festival. Les Brigittines is op zoek naar een Stage Manager om haar team te versterken. [Deadline: 13 mei 2016] Meer info >>>

Muntpunt | Vacature: Projectmedewerker Promotie Brussel

Muntpunt is een bibliotheek, informatiehuis, ontmoetingsplek in hartje Brussel, en wil via verschillende acties en evenementen diverse doelgroepen laten deelnemen aan het publieke leven in Brussel. Om dit goed te laten verlopen, is Muntpunt op zoek naar 2 nieuwe projectmedewerkers. [Deadline: 20 mei 2016] Meer info >>>

Recyclart | Vacature: Artistiek productieverantwoordelijke

Recyclart vzw is een organisatie bestaande uit een multidisciplinair kunstencentrum en een luik sociale economie met tewerkstellingstrajecten binnen horeca, schrijnwerkerij en metaalbewerking met verschillende locaties in Brussel. Voor de productionele opvolging van alle artistieke en sociaal culturele activiteiten en onder leiding van de artistiek verantwoordelijke van het kunstencentrum, is Recyclart op zoek naar een productieverantwoordelijke. [Deadline: 20 mei 2016] Meer info >>