Documentatie

BKO | Studiedag 'PUBLIEKenCULTUURinBRUSSEL' (13 december 2006)

Het Brussels Kunstenoverleg en het nieuwe Brussels netwerk voor kunsteducatie en publieksbemiddeling organiseerden op 13 december 2006 samen een studiedag. Centraal tijdens deze dag stond het Brusselse kunst- en cultuurpubliek.

In het eerste dagdeel werd een profiel geschetst van het cultuurpubliek in Brussel op basis van recent onderzoeksmateriaal. Tijdens een panelgesprek werd uitgediept hoe men in de Brusselse context met deze gegevens aan de slag kan.

In de namiddag lag de focus op kunsteducatie en publieksbemiddeling in de Brusselse praktijk. Hoe wordt kunsteducatie ingevuld binnen het onderwijs, het socio-culturele veld, de welzijn-, kunsten- en erfgoedsector? Wat zijn de doelstellingen van elke sector en hoe gaat men in praktijk te werk?

Het tweede dagdeel was ook het officiële startschot van het nieuwe Brussels netwerk voor kunsteducatie en publieksbemiddeling. 

Minister Pascal Smet, VGC-Collegelid bevoegd voor cultuur, jeugd, sport en patrimonium sloot de dag af.

_____________________________________________________________________

Volgende verslagen en presentaties kun je hier downloaden:

Dagdeel !: Het Brusselse cultuurpubliek

- Presentatie 'Cultuurparticipatie in breedbeeld' door John Lievens en Han Demeulemeester (Re-creatief Vlaanderen).
- Presentatie 'Het publiek van Brusselse theater- en dansvoorstellingen' door Michael Debusscher (Cesor)
- Panelgesprek 'Wat weken deze resultaten los?' met:
John Lievens, Hand Demeulemeester, Michael Debusscher, Reinhilde Weyns (VRT) en Klaas Tindemans (Rits)

Dagdeel II: Focus op de praktijk; Kunsteducatie en publieksbemiddeling in Brussel

- Inleiding 'Kunsteducatie: een gerecht met honderd recepten' door Jan De Braekeleer (Wisper vzw)
- Case I 'Het museum is de wereld' door Sylvie Paesen (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten)
- Case II 'GC De Zeyp: horen, zien en vooral praten' door Bart Van Effelterre (GC De Zeyp)
- Case III 'Publieksbemiddeling naar en voor de Brusselse gemeenschappen ' door Maya Galle (KVS) en Mohamed Allouchi (Interpôle)
- Case IV 'Jong geleerd, oud gedaan' door Kris De Smet,en Roger Vandevoorde (Seniorencentrum Brussel)
- Case V 'DecameroLala kinderopera - Muzisch-creatieve vorming anders bekeken' door Bruno De Jonghe (Muziekacademie Brussel) en Mich Jonckheere (Jeugd & Muziek Brussel)

Publiekswerking