Documentatie

BKO | Jaarverslag 2015

Bekijk hier het overzicht van de activiteiten van het Brussels Kunstenoverleg in 2015.

Onderaan deze pagina kan je een overzicht downloaden van de activiteiten van het Brussels Kunstenoverleg in 2015.

In 2015 bestond het Brussels Kunstenoverleg (BKO) dertien jaar en gaat het Cultuurplan voor Brussel al zes jaar mee. Het is ook het eerste jaar na de belangrijke federale, Gemeenschaps- en Gewestverkiezingen en de zesde staatshervorming. Het bleek uiteindelijk een scharnierjaar te worden en heeft zijn entrée niet gemist met het Directieoverleg op 12 januari 2015 waarop de acht (!) Ministers voor Cultuur en/in Brussel voor de eerste keer samenkwamen en in gesprek gingen over mogelijke samenwerkingen en concrete projecten, dit in aanwezigheid van meer dan 200 culturele directies. Dit Overleg werd – zoals de meeste activiteiten – samen georganiseerd met het Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) met wie de samenwerking in 2015 ook nog is toegenomen. Zo zijn de twee netwerken er samen in geslaagd om een financiële ondersteuning van het Gewest te krijgen.

BKO en RAB zetten in 2015 verder in op de ontmoeting en uitwisseling over taal-, gemeenschaps- en sectorgrenzen heen. We geven een overzicht van alle ontmoetingsmomenten die plaatsvonden doorheen het jaar. Naast het reeds vernoemde Directieoverleg, vernoemen we graag ook de studiedag ‘Cultuur au Pouvoir’, een ambitieuze samenwerking met Lasso, Article 27 Bruxelles, Cultuurcentrum Brussel en de Concertation des Centres Culturels Bruxellois.

We gaan ook dieper in op de vele acties die opgezet werden in 2015, onderverdeeld via de verschillende thema’s, met aandacht voor onder andere de acties rond diversiteit, de toegenomen samenwerking met de toeristische sector (via visit.brussels) en de verwikkelingen omtrent een gezamenlijke cultuurcommunicatie in Brussel.

De dialoog met de overheden staat steeds meer centraal in de werking van de netwerken. Meer en meer hebben BKO en RAB een legitimiteit als het gaat over cultuur en/in Brussel bij zowel de twee Gemeenschappen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de VGC of de Cocof.

In het licht van de huidige sociale, economische en politieke complexe context, lijkt het project van BKO en RAB meer dan ooit pertinent. De dynamiek die tien jaar geleden werd gelanceerd, werd uitgebouwd tot een stevige werking die vooral getuigt van de onmiskenbare goesting van de Brusselse culturele sector om een stem te hebben in het maatschappelijke debat. De sterkte van de netwerken zit hem in de diversiteit van de leden, de jarenlang opgebouwde expertise en de capaciteit om constructieve voorstellen te formuleren als antwoord op de vele uitdagingen maar ook in de capaciteit om de eigen fragiliteit te erkennen en continu de eigen werking te bevragen en herdenken.

Dit leidde in 2015 tot meer draagvlak, meer erkenning en meer en meer sollicitaties en bevragingen. De machine draait, oordeel zelf maar bij het lezen van dit verslag!

Lees hier het volledige jaarverslag 2015 van BKO >>>