Documentatie

BKO | Jaarverslag 2014

Een overzicht van de activiteiten van het Brussels Kunstenoverleg in 2014.

Onderaan deze pagina kan je een overzicht downloaden van de activiteiten van het Brussels Kunstenoverleg in 2014.

2014 was een belangrijk jaar op verkiezingsvlak met in mei 2014 zowel federale, gemeenschaps-, gewest en Europese verkiezingen. Dit evenement heeft grotendeels de werking van het Brussels Kunstenoverleg bepaald: voorafgaand werd ingezet op sensibilisering van de lijsttrekkers en communicatie naar de leden. Maar eenmaal de resultaten binnen en de regeerakkoorden geschreven, kon het echte werk beginnen.
Sinds de presentatie van het Cultuurplan voor Brussel in 2009 werkt het BKO, in samenwerking met zusterorganisatie Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) gestaag verder aan de realisatie van het plan, en dit op vele fronten: zowel met de leden via de Overlegplatformen en werkgroepen, als via projecten via de werkgroepen, als via sensibilisering van andere stakeholders (toerisme, onderwijs, …).
Zes jaar lang waren de resultaten echter mager, vooral in het geval van de projecten in samenwerking met stakeholders en het beleid. Waar de samenwerking op het terrein meer en meer een evidentie werd, was dit nog niet het geval op beleidsniveau. Maar midden 2014 kwam daar verandering in, althans op discoursniveau.
In alle regeerakkoorden was er namelijk opening voor samenwerking wat betreft cultuur in Brussel. Hetgeen in 2009 nog voor onmogelijk werd geacht, kon langzaamaan wel eens realiteit worden: een samenwerking op beleidsniveau wat cultuur in Brussel betreft!
Daarnaast werd er natuurlijk ook blijvend ingezet op samenwerking over taal- en sectorgrenzen heen, bewijze daarvan de thema’s van de overlegplatformen en de vele partners bij de projecten.
Het BKO bestaat ondertussen 12 jaar maar we hebben de indruk dat het netwerk samen met RAB nog steeds een pertinente rol te spelen heeft in het Brusselse landschap, en er nog veelontwikkelingspotentieel mogelijk is. De ongelofelijk nauwe en waardevolle samenwerking met RAB is nog steeds eerder uniek in Brussel, en alleen al daarom moet er blijvend aan de kar getrokken worden opdat dergelijke partnerschappen meer en meer een evidentie worden in deze al te complexe stad.

De leden zijn en blijven de kern van de werking van het Brussels Kunstenoverleg. Eind 2014 telt het BKO 106 leden. RAB heeft 68 leden. Samen vertegenwoordigen de twee netwerken 158 Brusselse organisaties.
Jammer genoeg verlieten 8 organisaties het netwerk, hoofdzakelijk omwille van het wegvallen van subsidies wat vaak gepaard ging met het stopzetten van de werking. In 2014 werden vier organisaties lid van het overleg: Barre Weldaad, Geekya, Muntpunt en Beltud.