Documentatie

B.U.B. | Verkiezingsprogramma Cultuur & Brussel 2014

Cultuur & Brussel in het verkiezingsprogramma van B.U.B., Belgische Unie - Union Belge.


Wat de voorstellen zijn van B.U.B. over Cultuur en Brussel, kan je hieronder lezen. Onderaan deze pagina kan je de voorstellen in een PDF-document downloaden.

Het volledige verkiezingsprogramma van B.U.B. vind je hier >>>

B.U.B. >>>

Hieronder enkele citaten die rechtstreeks betrekking hebben op cultuur in Brussel:

1. Een UNITAIR BELGIË
Dit betekent een België met:
1.1
één regering en één parlement zonder gemeenschappen noch gewesten, waar het principe geldt dat één burger recht heeft op één stem.
In een overgangsfase zouden de drie taalgemeenschappen nog behouden kunnen worden, maar hun bevoegdheden – die ze op het hele grondgebied kunnen uitoefenen - dienen dan wel beperkt te worden tot taal, cultuur, onderwijs en media.

[…]

1.3
het vrije gebruik en de bescherming van de nationale talen, wat gelijke toegang tot openbare en culturele instellingen voor alle burgers impliceert, ongeacht hun woonplaats, alsook een actieve politiek van twee- en meertaligheid via de scholen en de media. De identiteitskaarten zullen in de drie nationale talen opgesteld zijn te beginnen met de door de burger gekozen taal alsook in het Engels. Elke gemeenteraad kan bij gewone meerderheid beslissen een nationale taal aan haar bestuurstaal of –talen toe te voegen.

[…]

5.3
Ons land heeft een grote natuurlijke verscheidenheid en een rijke geschiedenis. Dit natuurlijk en cultureel erfgoed wordt nochtans slecht beheerd. België moet actief de toeristische sector stimuleren door onder meer de internationale uitstraling van Brussel als hoofdstad van Europa uit te spelen alsook het feit dat buurland Frankrijk de eerste toeristische bestemming van de wereld is. Eengecoördineerd beleid inzake toerisme en de restauratie van het historisch erfgoed kan België een belangrijke toeristische bestemming worden in het belang van iedereen.


Beleid