Documentatie

Article 27 | Réseau en réflexion #6 - Opkomen voor de waardigheid van allen door kunst en cultuur

In 'Réseau en Réflexion' Nr 6, met de titel "Culture pour toutes et tous à Bruxelles. Lutter contre la précarité par la médiation culturelle" ["Cultuur voor iedereen in Brussel. De strijd tegen armoede door culturele publiekswerking"], stelt Article 27 een gemeenschappelijke denkoefening voor, samen met de culturele en sociale partners, het publiek en de kunstenaars.  


In deze nieuwe publicatie beschrijft Article 27 de huidige gezondheidscrisis als 'iets dat het functioneren van de samenleving blootlegt en haar disfunctie verstevigt; wat we al wisten van armoede'.

In een tijd waarin het recht op gezondheid voor iedereen voorrang moet krijgen, komen veel  grondrechten op de achtergrond te staan. Deze reflectie laat echter zien dat al deze rechten in werkelijkheid onderling afhankelijk zijn: "wat zou een leven in goede gezondheid zijn zonder het recht om te bewegen, zonder het recht op rechtvaardigheid, op veiligheid, op sociale connecties? Zonder het recht op cultuur? ".

Artistieke & culturele sector Publiekswerking