Documentatie

Agir par la culture | Editie #62

De herfsteditie van het Franstalige politieke en culturele tijdschrift Agir Par la Culture is gratis beschikbaar. De 62e editie van het tijdschrift focust op ecologie, feminisme en technologie. 


Het gratis driemaandelijks tijdschrift wordt uitgegeven door Présence et Action Culturelles (PAC), een vzw die permanente educatie organiseert in heel Franstalig België.

Agir Par la Culture houdt zich elk kwartaal gratis bezig met politieke en culturele thema's en richt zich vooral tot actoren in de sociale, politieke, vakbonds-, academische of culturele sector, werknemers in de non-profitsector progressieve activisten en geëngageerde burgers. 

Artistieke & culturele sector Beleid