Agenda

Rekto:Verso | Dekoloniseren, maar dan echt?

Op woensdag 2 mei dekken deBuren, rekto:verso, Le Space en Black Speaks Back drie gesprekstafels op voor langere gesprekken over welke strategieën zich aanbieden om een volgende stap te zetten naar een meer open cultuur- en kunstenveld. Naar aanleiding van het dekoloniserings-nummer van rekto:verso deelden op 31 maart een 15-tal bijzondere persoonlijkheden hun inzichten rond heel verschillende thema’s aan kleine en korte gesprekstafels op The Big Conversation in de Beursschouwburg. Hoe kunnen we enkele urgente gesprekken meer in de diepte verder zetten?

Drie tafels gaan dieper in op transitie in cultuurinstellingen, een gedekoloniseerd taalgebruik en verschillende generaties en hun strategieën. 

Programma

- Tafel 1 : Hoe cultuur en kunst dekoloniseren?

Ga je voor verandering van binnen de instellingen (gevestigde cultuurhuizen en kunstinstituties) of van buitenaf (collectieven, informele netwerken, alternatieve organisaties) ? Hoe zit het met de samenwerking tussen makers met migratieachtergrond en culturele en kunstinstellingen, hoe moet die vorm krijgen? Wat met het risico van appropriatie, coöptatie?

- Tafel 2 : Welk woord bij de daad?

Als taal onze werkelijkheid schept, hoe scheppen we dan de juiste taal? We hebben een gedekoloniseerd vocabularium nodig, en precisie in ons woordgebruik. Allochtoon, transmigrant, vrouw, canon, politically black en zelfs 'dekolonisatie' zelf: doel is niet (enkel) om te praten over strategische en tactische woordkeuze, maar ook om zo reële verandering teweeg te brengen. Dekolonisatie is immers geen metafoor, laat staat een synoniem voor diversiteit of interculturalisering. 

- Tafel 3 : 1968–2018, van dekolonisatie naar dekolonisatie.

Wat kunnen oudere stemmen leren van jongere stemmen, en omgekeerd? In hoeverre spiegelen hun visies een verschuivende tijd en samenleving?

Artistieke & culturele sector Diversiteit Samenwerking

Praktische info

02 mei 2018

Mercredi / woensdag 02/05/2018

14:00 - 18:00
Trois tables / drie tafels @ La Vallée (Rue Adolphe Lavaléestraat 39)

18:00 - 20h
Sandwiches / broodjes @ Le Space (Rue de la clé / Sleutelstraat 26)

20:00 - 23:00
Fête / Feest @ Le Space (Rue de la clé / Sleutelstraat 26)

Prix / prijs : Gratuit mais inscription obligatoire / gratis maar hier verplicht inschrijven