Agenda

RAB/BKO | Jaarlijkse Algemene Vergadering / Assemblée Générale annuelle

De jaarlijkse Algemene Vergaderingen van het Brussels Kunstenoverleg vzw en de asbl Réseau des Arts à Bruxelles vinden plaats op maandag 25 maart 2019 (voormiddag) in BOZAR.


PROGRAMME-A

 • 09:00 - 09:30 | Accueil / Onthaal
 • 09:30 - 11:00 | Séance plénière RAB/BKO / Plenaire sessie RAB/BKO
  Activités menées et axes prioritaires 2018 & perspectives 2019
  Activiteiten en prioritaire werklijnen 2018 & perspectieven 2019
 • 11:00 - 11:30 | Pause / Pauze
 • 11:30 - 12:30 | Séances parallèles RAB & BKO / Parallelsessies RAB en BKO
  RAB : approbation des comptes et bilan 2018, du budget 2019, élection des administrateurs
  BKO : toelichting en goedkeuring jaarrekening 2018 en budget 2019
 • 12:30 - 13:30| Lunch

De officiële uitnodigingen en documenten worden gestuurd naar de twee officiële contactpersonen van elke lidorganisatie.

Praktische info

25 mrt. 2019

Lundi/maandag 25/03/19

09:00 - 13:30

@ BOZAR (Rue Ravensteinstraat 23, 1000 Bruxelles)

AV BKO : gelieve bevestiging /

volmacht te sturen naar quinten@rabbko.be

AG RAB: veuillez confirmer votre présence ou envoyer une procuration à margaux@rabbko.be