Agenda

Passa Porta | Reading the City

De Amerikaanse socioloog Richard Sennett, de Brits-Canadese auteur Doug Saunders en Brusselspecialiste Véronique Lamquin bestudeerden (de effecten van) urbanisatie. In het kader van het Passa Porta Festival gaan zij in debat over de rol van de stad in de wereldeconomie, -ecologie en -gezondheid.

De stad doorgelicht
2007 was een mijlpaal in de geschiedenis van de mensheid: voor het eerst leefden er meer mensen in steden dan op het platteland. Wat zijn potentiele succes- en faalfactoren van Brussel? Wat zijn de sterktes en de valkuilen van onze hoofdstad, en hoe kunnen we de levenskwaliteit in Brussel structureel omhoog krijgen? Met de kennis die ze vergaard hebben door steden als Los Angeles, Mumbai, Londen en Shenzhen te analyseren, vragen we Richard Sennett en Doug Saunders om een blik te werpen op Brussel.

Arrival City
‘Het beste boek over steden sinds Jane Jacobs’ The Death and Life of Great American Cities’, oordeelde The Guardian over Arrival City (De trek naar de stad) van Doug Saunders. Met zijn studie over 20 sleutelplaatsen in de wereld raakte de Brits-Canadese auteur duidelijk een zenuw. Hij verdiepte zich in de grootste migratiebeweging uit de geschiedenis – die van het platteland naar de stad – en kwam tot de vaststelling dat de toekomst van steden in transitiewijken ligt. In deze wijken zoeken stadsmigranten houvast, mensen met dezelfde herkomst, dezelfde religie en cultuur. Vanuit die wijken verkennen migranten stap voor stap hun nieuwe stad, en doen ze de nodige kennis en de vaardigheden op om er te floreren. Transitiewijken zijn bijgevolg dynamisch en bezitten een enorm economisch potentieel. 

Tussen ville en cité
In zijn recente studie Stadsleven voert de Amerikaanse socioloog Richard Sennett je mee naar de achterbuurten van Medellin en naar het hoofdkantoor van Google in Manhattan. Via deze en andere voorbeelden maakt hij de spanning tussen ville – de fysieke, tastbare stad – en cité – het gevoel van stedelijk samenleven – concreet. Hij houdt een pleidooi voor een ‘open stad’, een stad waar niet alles gepland is en waar plaats is voor creativiteit, en voor een stad die zo ontworpen is, dat mensen beter met elkaar omgaan.

Stadsontwikkeling

Praktische info

30 mrt. 2019

Zaterdag/samedi 30/03/19

@ KVS (Quai aux Pierres de Taille - Arduinkaai 7, 1000 Brussel)

Tickets >>>