Agenda

Leefmilieu Brussel | Opleiding referentiepersoon versterkt geluid

In september en oktober organiseert Leefmilieu Brussel een opleidingscyclus voor de “referentiepersonen versterkt geluid” bij cultuurhuizen en andere organisatoren die versterkte muziek verspreiden.

Bent u een sound professional en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving over versterkt geluid? Schrijf u dan in voor de opleidingscyclus voor de “referentiepersonen versterkt geluid” die wordt georganiseerd door Leefmilieu Brussel in september-oktober 2019.

Alle publiek toegankelijke etablissementen (met inbegrip van evenementen in open lucht en tijdelijke evenementen) die versterkt geluid verspreiden boven de 95dB(A) (etablissementen van categorie 3) hebben de wettelijke verplichting een "referentiepersoon» aan te wijzen die de opleiding die door Leefmilieu Brussel wordt aangeboden heeft gevolgd.

De twee opleidingscycli, één in het Nederlands en één in het Frans, zullen in september-oktober worden georganiseerd. Het gaat steeds om drie halve dagen van theoretische lessen en praktische workshops. De aanwezigheid van de kandidaat op alle sessies en het slagen voor de evaluatietest zijn verplicht om het aanwezigheidscertificaat te behalen en aanspraak te kunnen maken op de titel “Referentiepersoon versterkt geluid” in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Praktische regeling

Kalender:

Nederlandstalige cyclus:

  • Eerste theorieles: 11/09 van 9u tot 13u,
  • Tweede theorieles: 13/09 van 9u tot 13u,
  • Praktische cursus: 17/09 van 9u tot 13u.

Franstalige cyclus:

  • Eerste theorieles: 25/09 van 9u tot 13u,
  • Tweede theorieles: 02/10 van 13u tot 17u,
  • Praktische cursus: 09/10 van 9u tot 13u of 16/10 van 9u tot 13u (datum naar keuze).

Toegangsplan

Verplichte toelatingsvoorwaarden: Nederlands of Frans spreken, minstens 18 jaar oud zijn, een opleiding hebben gevolgd of over een belangrijke muzikale ervaring beschikken (minstens 3 jaar), kennis van de informaticaomgeving Mac of PC.

Inschrijving: op basis van het kandidaatsformulier, vergezeld van een korte beschrijving van uw motivering. Een bevestigingsbrief en het gedetailleerde programma van de opleiding zullen u snel worden bezorgd.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 25 personen per cyclus. Nieuwe sessies zullen worden georganiseerd vanaf september 2019. De kandidaten worden geselecteerd op basis van de datum waarop hun ingevulde formulier wordt verstuurd. De anderen zullen voorrang krijgen bij de inschrijving voor de volgende editie van de opleiding.

Om meer te weten over de verplichtingen rond het verspreiden van versterkt geluid kan u surfen naar www.leefmilieu.brussels/versterkt-geluid of de gids voor organisatoren van evenementen en uitbaters van etablissementen raadplegen.

Artistieke & culturele sector

Praktische info

11 sep. 2019
-
16 okt. 2019

@ Leefmilieu Brussel (Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86C/3000 Avenue du Port, B-1000 Brussel)

Gratis / gratuit

Inschrijving / inscription >>>