Agenda

Lasso & RAB/BKO | Art Inclusive: inspiratiemoment | Cultuur van én voor personen met een beperking

Hoe verbeter je de cultuurparticipatie van mensen met een fysieke beperking, zowel tijdens een creatieproces, op de werkplek als voor het publiek? 


Met deze tweetalige (NL-FR) activiteit willen we aandacht vragen voor inclusie van personen met een fysieke beperking binnen de cultuursector. De Art Inclusive Inspiratiedag is een initiatief van Lasso, Groep Intro, RAB/BKO in het kader van United Stages.

Op 14 december zoomen we in op hoe we kunnen voortbouwen aan een inclusiever cultuuraanbod, en dan specifiek door samenwerking tussen culturele en sociale organisaties. Ook verdiepen we ons in de omkadering van personen met een beperking die binnen de kunstensector een carrière willen uitbouwen.

Programma

12u30 Onthaal met netwerklunch

13u30 Welkom door Lasso en RAB/BKO

13u45 Openingswoord door Lies Doms en Marie-Caroline Lefin - De Munt

14u00 Panelgesprek ‘Op weg naar een inclusief festival’
Binnen het project Art Inclusive gingen Lasso en Groep Intro een samenwerking aan met drie festivals. Ervaringsdeskundigen van Groep Intro/HandiKNAP screenden daarbij een aantal voorstellingen en optredens van Kunstenfestivaldesarts, Plazey en het Theaterfestival op hun toegankelijkheid. Achteraf koppelden ze hun indrukken en tips terug naar de organisatoren. Tijdens dit panelgesprek blikken Yorik en Rashed (HandiKNAP), Katrien (Groep Intro) en Nora (het Theaterfestival) terug op de samenwerking, hun ervaringen en hun learnings.

14u45 Pauze

15u00 Panelgesprek ‘Werken aan een inclusieve culturele werkplek’
Hoe werk je als cultuurorganisatie op duurzame wijze aan toegankelijkheid? En dat tijdens een creatieproces, maar evengoed op de werkplek? Deze ronde tafel zal specifieke benaderingen en initiatieven presenteren die gericht zijn op het waarborgen van inclusie op de lange termijn, en tegelijkertijd benadrukken hoe artistieke inspanningen van kunstenaars met een handicap ondersteund kunnen worden.

15u45 Afsluitende drink

------

Activiteit in het Frans en het Nederlands. Een passieve kennis van de andere taal is aanbevolen.

Diversiteit & inclusie

Praktische info

14 dec. 2023

Wanneer? 14 december om 12:30

Waar? De Munt, Muntplein, Brussel

Inschrijven