Agenda

deBuren | Digitaal congres Cultural governance

Naar aanleiding van 20 jaar Cultuurmanagement organiseert het Fonds voor Cultuurmanagement in samenwerking met deBuren en Cultuurloket een digitaal congres in het teken van de herziene bestuurscode Cultuur en de toepassing ervan in 2 stappen: een eerste bijeenkomst op 30 november en een plenaire sessie met keynote op 7 december 2020.


In de aanloop naar het congres werd in samenwerking met Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat deBuren en Cultuurloket het afgelopen jaar een traject doorlopen rond goed bestuur. Op 26 juni 2020 werd de herziene Bestuurscode Cultuur aan de bevoegde minister overhandigd.

De vraag is nu hoe de sector hier best mee aan de slag kan gaan in de praktijk. Daarom worden er op 30 november 2020 parallelle sessies georganiseerd om de toepassing van de herziene Bestuurscode Cultuur te bespreken. Op 7 december volgt er een plenaire sessie met een keynote.

Parallelle sessies (30 november, 15u-17u)

De principes van de nieuwe code cultural governance zijn er. Er zijn voorstellen van aanbevelingen aan elk van de principes toegevoegd. Maar wat betekenen ze in de praktijk? Zijn de aanbevelingen helder? Fungeren ze als handvaten of moeten ze concreter? Of net niet? 

De sessies behandelen de volgende thema's:

  • Duurzaamheid en ecologie als deel van de waardebepaling, 
  • Netwerkstructuren, 
  • Integriteit en welzijn van de werknemers, 
  • Ethiek & governance, 
  • Zelfevaluatie, 
  • Afbakening bevoegdheid RvB – directie, 
  • Verantwoording en dialoog; rol van de overheid, 
  • Intersectionele diversiteit, macht herverdelen.

Webinar Bestuurscode Cultuur (7 december 2020, 16u-18u)

Op 7 december 2020 vindt er een plenaire sessie plaats met een keynote van de Nederlandse econoom Bart Nooteboom over het belang van vertrouwen in governance. Vervolgens vindt een panelgesprek met experts plaats dat ook zal reageren op de belangrijkste bevindingen uit de parallelle sessies van 30 november. Daarna zal de kabinetschef van minister Jambon, Joachim Pohlmann, het woord nemen. Tot slot wordt de winnaar van de jaarlijkse Scriptieprijs Cultuurmanagement bekendgemaakt en wordt er afgesloten met een kwinkslag door Menno de Bree.

Programma

16.00-16.10: Opening en introductie
16.10-16.40: Bart Nooteboom over vertrouwen en governance
16.40-16.50: Over de Bestuurscode Cultuur
16.50- 17.20: Panelgesprek over inzichten parallelle sessies
17.20-17u30: Vragen uit publiek
17.30-17.40: Woordje van de heer Joachim Pohlmann (kabinetchef Minister Jambon)
17.40-17.50: Uitreiking Scriptieprijs Cultuurmanagement
17.50-18.00: Humoristische afsluiter door Menno de Bree

Artistieke & culturele sector Beleid

Praktische info

30 nov. 2020
-
07 dec. 2020

30/11/2020 (15u-17u) 

7/12/2020 (16u-18u)

ONLINE

Meer info & inschrijven >>>