Agenda

Cultuurloket | Lerend netwerk | Internationaal werken

Cultuurloket wil netwerken bouwen waarin we sector-overschrijdend kunnen samenwerken en van elkaar leren. Ze organiseren daarom lerende netwerken, waaronder het netwerk 'internationaal werken'. Van 5 januari tot en met 2 februari komt dit netwerk iedere dinsdag samen in een digitale meeting.


Internationaal werken

Corona confronteert ons met de grenzen van ons eigen kot, maar ook de landsgrenzen gingen op slot. Nefast voor de fysieke mobiliteit van cultuur en cultuurproductie binnen Europa en daarbuiten. Met nog steeds een pak landen met een grote besmettingsgraad en verschillende lokale opflakkeringen is de vraag naar hoe de cultuursector internationaal wil werken in de toekomst meer dan ooit aan de orde. 

Is lokaal het nieuwe normaal? Of ontstaat een sterk Europa dat werk maakt van een Europese gezondheidszorg, mobiliteit van werk, sociale zekerheid, financiën en gezondheidszorg? En wat is de rol van cultuurorganisaties en een cultuursector daarin? 

Wie kan er deelnemen?

In het lerend netwerk is er plaats voor 18 deelnemers. Die moeten professioneel actief zijn in de cultuursector en goesting hebben om rond internationaal werken te werken.

Iedereen kan zich kandidaat stellen door online in te schrijven op de site van Cultuurloket >>> Hun consulenten zullen je nadien opbellen om een intakegesprek te doen.

Het lerend netwerk wordt ondersteund door het noodfonds en wordt gratis aangeboden.

Europa

Praktische info

05 jan. 2021
-
02 feb. 2021

Iedere dinsdag van 5/01/2021 - 2/02/2021

10u - 12u

ONLINE

Meer info & inschrijven >>>