Agenda

Brussels2030 | Summer Assembly

De Brussels2030 Summer Assembly is gepland van maandag 4 juli tot vrijdag 8 juli 2022. Het doel is om een open plek te bieden waar stedelijke spelers elkaar kunnen inspireren tot samenwerking. Deelnemers zullen actuele uitdagingen verkennen, scenario’s verbeelden voor stedelijke toekomsten, van toepassing op de Brusselse context en daarbuiten.


Voor Brussel wordt de periode 2020-2030 een decennium van grote uitdagingen. Hoe kunnen we dit moment aangrijpen om de sociale cohesie te versterken? Hoe kunnen we de artistieke en culturele sector weer op de been krijgen? Hoe kunnen we de grote projecten van de regio en de stad herdenken in termen van superdiversiteit, gelijkheid, duurzaamheid, mobiliteit, in relatie tot de planetaire uitdagingen waar we vandaag mee te maken hebben?

De regering van het Brussels Gewest heeft besloten een kandidatuur in te dienen om in 2030 Culturele Hoofdstad van Europa te worden. Jan Goossens en Hadja Lahbib kregen de opdracht om de kandidatuur voor 2024 voor te bereiden. Het project zal bouwen op een stadsvisie met kunst en cultuur als hefboom. We willen uitdrukking geven aan wat we vandaag al zijn, de meest diverse stad van Europa, en een concrete impuls geven aan het Brussel van morgen als artistieke en culturele trekpleister. Het project moet worden geïnspireerd en gedragen door het maatschappelijk middenveld, kunst en onderzoek, en de vele actoren die de rijkdom van deze stad vormen. Met deze Summer Assembly willen we de dialoog en samenwerking over disciplinaire en sectorale grenzen heen bevorderen.

De Brussels2030 Summer Assembly is gepland van maandag 4 juli tot vrijdag 8 juli 2022. Het doel is om een open plek te bieden waar diverse stedelijke actoren elkaar kunnen inspireren en processen van samenwerking op gang kunnen trekken. Deelnemers zullen actuele uitdagingen verkennen, scenario’s verbeelden voor stedelijke toekomsten, van toepassing op de Brusselse context en daarbuiten.

Het doel is om verrijkende ontmoetingen en dialoog te stimuleren. Brussels2030 verwelkomt daarom mensen met verschillende persoonlijke, professionele en disciplinaire achtergronden. Of je nu een geëngageerde burger of student bent, werkt in een Brusselse organisatie, overheidsadministratie, universiteit, of je eigen initiatief wilt opstarten, iedereen is van harte welkom! Er zullen verschillende activiteiten worden aangeboden, bouwend op participatieve methoden. Allemaal zullen ze het project Brussels2030 inspireren.

Vijf formats

1. Elke dag zullen er keynotes en paneldebatten plaatsvinden.

2. Co-creatie sessies zullen drie thema’s verkennen die centraal staan in Brussel2030:

  • VERBEELDEN van de stad: Hoe diversiteit omarmen? Welke diversiteit? Hoe zorgen we ervoor dat de Brusselse gemeenschap wordt vertegenwoordigd? Hoe een gemeenschappelijk verhaal ontwikkelen?
  • DEMOCRATISEREN van de stad: Hoe kunnen alle burgers betrokken worden? Welke vomen van participatie, mobilisatie, coproductie willen we? Hoe kunnen jongeren worden bereikt, gehoord?
  • TERRITORIALISEREN: Waar zullen de transities plaatsgrijpen? Op welke schaal? Duurzame buurten: Hoe cultuur en kunst integreren in de planning? Klimaatverandering aanpakken. Onze openbare ruimte dekoloniseren.

3. De co-creatie sessies zullen voortbouwen op inspirerende lezingen: een korte presentatie van een vraag of idee dat tot nadenken stemt.

4. We voorzien wandelingen en bezoeken: verkenning van een inspirerende ruimtes / plaatsen / praktijken

5. Wild card: stel een out of the box format voor naar keuze (zintuiglijke wandelingen, actie theater, stadspel, …), je kan hierbij zeker ook denken aan een reeks activiteiten die de hele week voort lopen.

Het organisatiecomité kan een bijdrage van maximum 500 euro/activiteit/dag voorzien, als tegemoetkoming in personeelskosten, gebruikt materiaal tijdens de voorgestelde activiteit, transportgerelateerde uitgaven, enz.

Voorstellen voor bijdragen konden worden ingezonden tot 15 april 2022. De oproep is ondertussen gesloten. Een coördinatieteam zal de bijdragen uiterlijk medio mei 2022 goedkeuren. Criteria die in rekening zullen worden gebracht tijdens het selectieproces zijn: link met transversale Brusselse uitdagingen, bijdragen aan de kandidatuur als Europese culturele hoofdstad, passen binnen het opzet van de Summer Assembly, verdergezette samenwerking mogelijk maken, participanten in de mogelijkheid stellen actief bij te dragen aan het stadsproject.

De Brussels2030 Summer Assembly wordt georganiseerd door Brussels2030, RAB/BKO, Brussels Universitair Verbond (VUB-ULB), weKONEKT.brussels, OpenLab.brussels, Brussels Studies Institute en Brussels Academy.

Voor vragen over de voorgestelde formats en/of thema’s, kunt u contact opnemen met Laura Loute Brussels 2030: laura.loute@brussels2030.be.

Aarzel niet om deze save the date te delen!

Meer info >>>

Artistieke & culturele sector Samenwerking Stadsontwikkeling

Praktische info

04 jul. 2022
-
08 jul. 2022

Maandag 4/07/2022 - vrijdag 8/07/2022

Meer info >>>