Agenda

Brussels Academy | Lessenreeks - Politieke economie van Brussel

Hoe vormt en transformeert het economische systeem de stedelijke ruimte? Hoe structureert de ruimte de economische ontwikkeling? In zeven (Franstalige) lessen zal de sociaal geograaf Chris Kesteloot, professor aan de KU Leuven en de ULB, een kader aanbieden om de complexe stad Brussel beter te begrijpen.

PROGRAMMA
15/02 "Waarom steden: de voordelen van concentratie"
Deze les combineert de analyse van de definitie en de historische oorsprong van steden over de hele wereld met een analyse van de bronnen van stedelijke groei. Het is essentieel om te begrijpen dat stedelijke analyse niet kan zonder rekening te houden met de relaties tussen de stad en de buitenwereld, met name het platteland.

22/02 "De economische rol van huisvesting en wonen"
De huisvesting en de habitat waarin die wordt geplaatst zijn vanuit een economisch oogpunt de plaatsen van reproductie van de werkkrachten. Dit proefschrift maakt het mogelijk de verschillende levensvormen in de stedelijke geschiedenis en in de huidige verdeling van de stedelijke woonruimte te begrijpen. De voorbeelden concentreren zich op de Brusselse casus.

01/03 "Landpacht en stedelijke transformaties"
De regulering van de toegang tot stadsgrond door het marktmechanisme bepaalt zowel de prijs als het gebruik van het land. Maar een perfecte grondmarkt is onmogelijk, omdat deze grond niet het product is van menselijke arbeid en het onmogelijk is om aan een toename van de vraag te voldoen door een toename van de productie. Deze les onderzoekt de theorie van landhuur en onderzoekt de effecten van de commercialisatie van grond, met name gentrificatie.

15/03 "Wie runt de stad: stedelijke regimes"
Veel meer dan door haar inwoners, wordt de toekomst van steden bepaald door relatief duurzame allianties tussen politieke en economische elites. Dit wordt onderzocht in de theorie van stedelijke regimes. De Brusselse casus, waarvan de economische activiteit sterk wordt gekenmerkt door zijn functies als hoofdstad, is bijzonder en problematisch.

22/03 "Etnisch ondernemerschap en de informele economie"
Op het eerste zicht zijn etnisch ondernemerschap en de informele economie twee elementen van "bottom-up" stedelijke economische ontwikkeling. Maar door deze concepten te verwerpen en ze in de hele stedelijke economische sfeer te kaderen, lijken ze meervoudig en complex.

29/03 "De wereld op zijn kop: steden in verval"
Steden groeien niet voor altijd. Sommige zijn in verval, in de meeste gevallen om economische redenen. Een analyse van de relaties tussen de bedrijven, de inwoners en de staat in de steden in verval maakt het mogelijk om complexe verbanden te ontdekken die elkaar beïnvloeden. Hoewel groeiende steden niet het exacte spiegelbeeld zijn van steden die in verval raken, is inzicht in deze mechanismen op meer dan één manier verhelderend.

05/04 "Territoriale structuren en stedelijk beleid"
In Brussel wonen de rijken en de middenklasse in de periferie en de armen in de voormalige centrale arbeiderswijken. In andere Europese steden is het soms het tegenovergestelde. Wat zijn de effecten van deze sociaal-ruimtelijke structuren op stedelijk beleid? En is het mogelijk om in beide gevallen een stedelijke solidariteitsgemeenschap te creëren? Om deze vragen te beantwoorden, moet men eerst de territoriale structuren van de betrokken politieke entiteiten en hun belastingstelsel analyseren, die beslissen over publieke financiering en het gebruik daarvan.

Economie Stadsontwikkeling

Praktische info

22 feb. 2019
-
05 apr. 2019

Vendredi/vrijdag 15/02 - 22/02 - 01/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03 - 05/04

@ Maison des Cultures de Molenbeek (Rue Mommaertsstraat 4, 1080)

Gratuit/gratis

Inscription/inschrijving >>>