Agenda

Brussels Academy | Commons in Brussel

Vijf donderdagen op rij, van 12 november tot en met 10 december, organiseert Brussels Academy in samenwerking met Muntpunt, Culture & Démocratie, Bral, Oikos, het Masereelfonds en UPV vijf gespreksavonden rond de commons in Brussel. Telkens om 19u via livestream.


Commons?

Wat begrijpen we onder commons? Op welke terreinen zijn ze actief? Hoe verhouden ze zich tot de overheid, tot private ondernemingen en tot het private huishouden? Welke mogelijkheden hebben ze om de samenleving te organiseren? Waar schieten ze te kort? Utopie of realiseerbare werkelijkheid?

Ze duiken overal op. Zeker in de stad. Zeker in Brussel. Commons! Een Engelse term die slaat op een groep mensen die samenwerkt rond een afgebakend ‘gemeenschappelijke goed’. Dat ‘goed’ kan van alles zijn: een collectieve composthoop, een gedeelde moestuin, een materiaalbank, een spaarkas...

De inzet van commons lijkt meer te zijn dan enkel een gezamenlijke vrijetijdsbesteding. Via commons nemen burgers de samenleving mee in handen. Commons positioneren zich op die manier naast de initiatieven van de overheden en die van de private markt.

Kunnen concrete burgerinitiatieven werkelijk een grote impact maken?

Tijdens 5 avonden gaan burgerinitiatieven die hun ervaringen delen in gesprek met experten die grotere verbanden zien en met het publiek dat nieuwsgierige en kritische vragen mag afvuren.

Commons en cultuur

Wie beheert en cureert de culturele ontmoetingsplaatsen in de stad? Welke rol krijgen de bezoekers toebedeeld? Zijn ze bezoeker, consument, gebruiker, deelnemer of ook maker? Welke commonspraktijken duiken op in de Brusselse culturele en artistieke wereld?

Tijdens de derde avond, op donderdag 3 december, ligt de focus op de relatie tussen de commons en cultuur. Het wordt een gespreksavond met o.a. Irene Favero (EACEA, Europese Commissie, Culture & Démocratie), Simon Van Schuylenbergh (Artist Commons), Evi Swinnen (Timelab Gent), Laurence Rassel (École de Recherce Graphique) en het publiek.

Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Duurzaamheid Stadsontwikkeling

Praktische info

12 nov. 2020
-
10 nov. 2020

Iedere donderdag van 12/11/2020 - 10/12/2020

19u

ONLINE

Meer info & inschrijven >>>