Agenda

BOZAR | Brusselse dagen: Europe: yes we can?

Op 30 november en 1 december organiseert BOZAR haar "Brusselse dagen" rond het thema: "Europe: yes we can?". De Brusselse Dagen bieden ruimte voor debat en stemmen tot nadenken over de toekomst van de Europese Unie.

Staat Europa voor een nieuwe ‘renaissance’ na een decennium van crisis, twijfel en de eerste tekenen van verdeling, met de Britse keuze voor de Brexit?
Een nieuwe generatie politici, burgers en intellectuelen is op het continent aan een opmars begonnen. Ze zijn vastbesloten om de krijtlijnen van het Europese project te hertekenen en de banden met de burgers die de unie de rug toekeerden opnieuw aan te halen. Wat zijn hun visies, plannen, gedeelde ambities en troeven?

Meer info >>>

Europa

Praktische info

30 nov. 2017
-
01 dec. 2017

Entrée libre / Vrije toegang

Inscription obligatoire / Inschrijving verplicht >>>