Vacature

Luca School of Arts | Chef du service d'orientation des études [x/h/f]

Cet article n'est pas disponible en français

Luca School of Arts cherche un.e chef du service d'orientation [x/h/f] des études pour un contrat à temps plein à durée indéterminée.

[Cet offre est que disponible en néerlandais]


Organisatie

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waar creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. In vier steden (Brussel, Genk, Gent en Leuven) bundelt LUCA de onderwijsexpertise van vijf gerenommeerde instituten (Sint-Lukas, Narafi, C-mine, Sint-Lucas en Lemmens). Het artistiek onderzoek van LUCA is ingebed in de geassocieerde Faculteit Kunsten van de KU Leuven. Met meer dan 750 personeelsleden en 4.000 studenten is LUCA een creatieve hub voor meer dan 4.750 kunstenaars, theater- en filmmakers, designers, musici, fotografen, leraren, onderzoekers…

Respect en integriteit definiëren onze basishouding, duurzaamheid en diversiteit zien we als een troef, kwaliteit is onze drijfveer. De komende jaren willen we LUCA een identiteit geven als actor in de maatschappij, ons opleidingsinstituut onderdeel laten worden van een laboratorium, ons aanbod aanvullen met vraaggestuurde initiatieven, en onze multicampusrealiteit ontsluiten tot een netwerk.

LUCA wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, nationaliteit of functiebeperking. Daarom verwelkomen we alle talentvolle mensen die de meerwaarde van diversiteit erkennen en mee vorm willen geven aan een inclusieve organisatie.

https://www.luca-arts.be/nl

Functieomschrijving

De dienst studieloopbaanbegeleiding van LUCA School of Arts staat in voor de dienstverlening aan bijna 6.500 studenten in vier steden:

 • In Gent staat LUCA in voor de dienstverlening aan 1.400 LUCA-studenten en 1.600 architectuurstudenten van KU Leuven.
 • In Brussel staat LUCA in voor de dienstverlening aan 1.600 LUCA-studenten in Schaarbeek en Vorst en 770 architectuurstudenten van KU Leuven.
 • In Leuven kunnen 570 LUCA-studenten voor het gros van de dienstverlening terecht bij KU Leuven.
 • In Genk kunnen 420 LUCA-studenten voor het gros van de dienstverlening terecht bij UCLL.

De dienst heeft tot doel de gelijkwaardige toegang tot en de deelname van alle studenten aan het hoger onderwijs te bevorderen door de basisvoorwaarden bij het studeren te verbeteren. We streven dat doel na door materiële hulp – en dienstverlening te bieden en door studiebelemmerende factoren weg te nemen. De dienst bestaat uit een team van getalenteerde medewerkers, die elk expert zijn in een of meerdere werkvelden (14 vte).

Het diensthoofd staat in voor de dagelijkse leiding en de organisatie van de dienst, het beheer van de financiële middelen (ca. 700.000 euro werkingsmiddelen + opgebouwde investeringsmiddelen) en de aansturing en opvolging van de medewerkers. Het diensthoofd bouwt zelf expertise op in bepaalde deeldomeinen van de dienstverlening en vertegenwoordigt de dienst zowel intern als extern.

Het diensthoofd werkt mee aan een langetermijnstrategie en de vertaling ervan in een meerjarenbeleidsplan en -begroting. Deze worden opgesteld in samenspraak met het team en de stuvoraad, die voor de helft bestaat uit studenten.

Profiel

 • Je hebt ervaring in een leidinggevende functie en hebt oog voor de ontwikkeling van je medewerkers, van teams en van organisaties.
 • Aantoonbare ervaring met organisatieverandering en implementatie van efficiënte processen is een pluspunt.
 • Je kan helder communiceren, hierin doelgroep-specifiek schakelen en dit zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent gefocust op samenwerken, je bent communicatief vaardig (in het Nederlands en ook voldoende in het Engels), constructief ingesteld en respectvol in de omgang met anderen.
 • Als leidinggevende ben je sterk in het motiveren van medewerkers. Je bent besluitvaardig, je kan delegeren en je beschikt over de nodige competenties om je medewerkers te evalueren.
 • Naast het (verder) opbouwen van relevante kennis, ben je bereid blijvend te werken aan de ontwikkeling van je professionaliteit en expertise.
 • Ervaring en expertise in de sociale sector of dienstverlening aan studenten is een pluspunt.
 • Je bent loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het beleidsplan van de Hogeschool.
 • Je beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring.

Aanbod 

Je komt terecht in een team van enthousiaste collega’s die graag samenwerken en gezamenlijk én zelfstandig mooie dingen realiseren.

LUCA biedt een voltijdse statutaire aanstelling van onbepaalde duur ( Barema A21) om zo spoedig als mogelijk op te starten.

Meer informatie over de salarisschalen is te vinden op de website van de Vlaamse overheid (www.ond.vlaanderen.be)

Daarnaast biedt LUCA bepaalde voordelen zoals een voordelige hospitalisatieverzekering, kortingen via Samenaankoop met KU Leuven, 35 verlofdagen en gratis pendelen met het openbaar vervoer.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij Alain Quateau, administratief directeur: alain.quateau@luca-arts.be

Met vragen over de procedure kan je terecht bij personeelsdienst@luca-arts.be

Solliciteren kan tot en met 20 februari 2023 ten aanzien van LUCA School of Arts, dienst HR via CV Warehouse.

De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit:

 1. een motivatiebrief
 2. een curriculum vitae
 3. een attest van diploma (desgevallend een gelijkwaardigheidsverklaring)

Enkel volledige dossiers worden aanvaard.

De eerste ronde bestaat uit een sollicitatiegesprek op 28 februari 2023 in de voormiddag op campus Sint-Lukas Brussel, met kandidaten die weerhouden worden na een preselectie op dossier.

De tweede ronde bestaat uit het afleggen van een assessment.

Aanstelling gebeurt via beslissing van het bestuursorgaan rekening houdend met het advies van de selectiecommissie en het remuneratiecomité.

Reageren voor: 21/02/2023

Deadline: 21/02/2023
Secteur artistique & culturel Emploi