Offre d'emploi

Kunstenpunt | Responsable communication (X/F/H)

Cet article n'est pas disponible en français

Kunstenpunt cherche un.e Responsable communication (X/F/H) pour un contrat temps plein à durée indéterminée.

[Cette annonce est uniquement disponible en néerlandais]

Kunstenpunt ondersteunt het professionele kunsten- en muziekveld (klassieke muziek in het bijzonder, maar breed beschouwd). Niet door subsidies vrij te maken, maar door in te zetten op onderzoek en ontwikkeling, praktijkondersteuning, promotie en beeldvorming van de kunsten uit Vlaanderen en Brussel, en door op te treden als platform voor ontmoeting en uitwisseling tussen professionals, ook internationaal. Lees hier alles wat we doen of lees hier het jaarverslag 2018. 

Kunstenpunt-medewerkers werken erg zelfstandig, maar in een duidelijk kader. Beslissingen worden gemaakt daar waar de expertise zit, en zo weinig mogelijk top-down. Onze organisatie hecht belang aan het bevorderen van gelijke kansen. Kwaliteiten van mensen primeren op leeftijd, gender, afkomst, handicap of nationaliteit. Mensen met een actieve kunstenpraktijk worden bovendien gestimuleerd om te solliciteren. 

Functie

Kunstenpunt zoekt op korte termijn een ervaren x/m/v die een strategische kijk op communicatie combineert met een goed zicht op de mogelijkheden van online en offline media. Je hebt zin om mee werken aan de positionering van het steunpunt bij nationale en internationale professionele doelgroepen in de kunsten en in het kunstenbeleid, en je kan een klein team coachend leiden. 

Wat is je opdracht? Als lead van het driekoppige team communicatie bepaal je de communicatiedoelstellingen voor Kunstenpunt en teken je een strategie uit om die doelstellingen te realiseren. Vanuit een scherpe visie op communicatie, werk je zij aan zij met de directie en met de leads van andere teams om de uiteenlopende professionele doelgroepen van Kunstenpunt – van kunstenaars, kunst- en muziekwerkers tot overheden, nationaal en internationaal – te activeren rond de vele initiatieven, activiteiten en trajecten van het steunpunt. Je speelt een belangrijke rol in het versterken en verscherpen van de positie van de organisatie in het brede werkveld van cultuur en het cultuurbeleid. 

Concreet neem je volgende prioritaire rollen in handen: 

 • Lead van het team communicatie: als lead zorg je dat mensen in het team weten wat de kansen en uitdagingen zijn op het vlak van communicatie, en geef je hen de instrumenten in handen om hun rollen optimaal op te nemen. Als motivator help je de teamleden om zich individueel te ontplooien. Je bent de vertegenwoordiger van het team communicatie in het leadsoverleg, waar je kansen en uitdagingen in het samenwerken met de andere teams signaleert. 
 • Visie en strategie: aan de hand van een communicatieplan werk je mee aan de realisatie van de doelstellingen van Kunstenpunt en zet je de organisatie en haar aanbod communicatief op scherp. Je zet de strategische prioriteiten uit op jaarbasis, en je plant de communicatie voor de belangrijkste initiatieven en acties van Kunstenpunt. Je houdt de vinger aan de pols van het bereik en de positionering van Kunstenpunt bij de doelgroepen, die je verder in kaart brengt. Je bouwt een policy uit rond de inzet van formats als video, audio en brochures. 
 • Planning: als spelverdeler van het team communicatie maak en beheer je de globale planning op korte en op lange termijn. Je zorgt voor een vertaling van het actieplan van de organisatie naar een communicatiejaarplanning (macro) en een planning op actieniveau (micro). 
 • Organisatiecommunicatie & PR: samen met de algemene leiding versterk je de visibiliteit van de organisatie bij overheid, subsidiënten en toekomstige werknemers. Een belangrijk onderdeel van deze rol is het uitsturen van een beleidsnieuwsbrief, de organisatie van netwerkmomenten en de coördinatie van het jaarverslag. 
 • Pers & publieke opinie: je bouwt een brug tussen Kunstenpunt en andere maatschappelijke domeinen door pers en andere spelers in de publieke opinie actief te betrekken bij initiatieven en onderzoeken. 
 • Lancering nieuwe kunsten.be: je begeleidt samen met het digitaal bureau de laatste fase van de uitrol van een vernieuwde kunsten.be - met een go-live voorzien in januari 2020. 
 • Budget: je stelt een evenwichtig budget op dat de communicatiedoelstellingen ondersteunt, incl. de opmaak van een jaarbudget, het opvolgen en evalueren van de uitgaven (en inkomsten) en de evaluatie ervan. 
 • Evaluatie: je optimaliseert de impact van onze communicatie aan de hand van de evaluatie van de gevoerde strategie. Je stroomlijnt de evaluaties op actie- en op rolniveau (bv. de evaluatie van bereik en impact van social media, nieuwsbrieven of SEO) en je vertaalt dit naar nieuwe klemtonen voor de strategie van morgen. Je evalueert de werking van het team en het samenwerken met andere teams. 

Verder ben je verantwoordelijk voor:

 • Advies en ondersteuning: je adviseert en ondersteunt de algemene leiding en andere teams, en treedt met het team op als ‘intern communicatie-adviesbureau’ om medewerkers te ondersteunen in hun communicatie. 
 • Mailcampagnes, video en programmabrochures: via mailcampagnes activeer je nichedoelgroepen rond specifieke thema’s of acties. 
 • Je signaleert kansen om via video te werken en je kan een videomaker correct briefen. Je coördineert de opmaak en vormgeving van programmabrochures. 
 • Liaison CRM: je adviseert en ondersteunt het team Data & Informatie over de prioritaire profielen voor de contactendatabank (CRM) en je bewaakt de koppeling met de campagnetool (MailChimp). 
 • Interne communicatie: in samenwerking met het team Administratie & Personeel verbeter je interne communicatieprocessen om mensen beter te laten samenwerken. 

Naast je formele rollen spring je in bij taken van collega’s, indien nodig. Concreet wil dat zeggen dat je bijvoorbeeld af en toe redactiewerk doet voor kunsten.be, vertalers opvolgt of nieuwsbrieven uitstuurt. 

Als hoofd communicatie ben je de lead van een driekoppig team: je werkt samen met een content- & socialmediamanager – die de online kanalen beheert – en een redacteur-projectmanager – die onze offline communicatie coördineert, maar ook vertalingen, nieuwsbrieven en eindredactie doet.

Profiel 

Wie is de x/m/v die we zoeken? 

Als ervaren communicatiewerker ben je thuis in het werken met offline en online media, en kan je vanuit een helikopterblik nadenken over wat de impact is van communicatie-acties van het steunpunt. Je vindt het boeiend om de vaak complexe materie waarrond Kunstenpunt werkt te vertalen naar inzetbare inhouden, en je weet wat professionals en organisaties nodig hebben om een die inhouden optimaal te capteren. 

Je hebt minstens een sterke interesse in het kunstenlandschap in Vlaanderen en Brussel, en je hebt zin om je toe te leggen op alles wat te maken heeft met kunstenbeleid. Je hebt een goede pen en een goede kennis van het Engels, en je kan zakelijk maar wervend schrijven, bijvoorbeeld in persberichten. Idealiter heb je een netwerk in de Vlaamse opiniepers en vakpers, en weet je welke journalisten er in Vlaanderen over kunst en cultuur schrijven. Je bent ten slotte hands-on, joviaal en mondig, en je weet hoe je feedback kan inzetten om dingen te verbeteren voor het team en voor de organisatie. Je bent een motivator en een vernieuwer. 

Aanbod

Als medewerker van Kunstenpunt zit je met beide voeten in de wereld van muziek, podiumkunsten en beeldende kunsten en kom je in contact met interessante mensen en netwerken. Je werkt in het hart van Brussel vlakbij het Centraal Station. Kunstenpunt is een organisatie die eerder vlak dan verticaal georganiseerd is, en waarin je dus veel autonomie hebt om je rollen als lead communicatie in te vullen. 

Verder krijg je:

 • een voltijds contract van onbepaalde duur met mogelijkheid tot onmiddellijke indiensttreding
 • een verloning volgens PC 329.01, cat B1a
 • anciënniteit wordt in rekening gebracht
 • extra verloning in de vorm van maaltijdcheques, een woon-werkabonnement
 • een eindejaarspremie en een hospitalisatieverzekering
 • flexibele werkuren met mogelijkheid tot thuiswerk
 • deelname aan culturele activiteiten in het Vlaamse en Brusselse kunstenveld relevant voor de uitvoering van je job
 • een laptop (MacBook) en een terugbetaling van GSM-onkosten en -mogelijkheid tot opleidingen om je vaardigheden aan te scherpen. 

Solliciteren 

Laat van je horen en motiveer waarom je de geknipte x/v/m bent. Mail naast deze korte motivatie, ook je gedetailleerd cv – inclusief een referentie van een vorige werk- of opdrachtgever – en een indicatie wanneer je kan starten naar vacatures@kunsten.be en doe dit ten laatste op 27 november 2019. 

Op 5 december ontvang je een reactie, al dan niet met een uitnodiging voor een korte schriftelijke proef. De gesprekken vinden plaats bij Kunstenpunt op 9 december. 

Heb je vragen over de vacature of over Kunstenpunt? Mail of bel Sam Eggermont, sam@kunsten.be - 0497/48.28.88.

Deadline: 27/11/2019
Secteur artistique & culturel Emploi