Communiqué de presse

VUB & KVS | Les deux institutions néerlandophones travailleront main dans la main, la saison prochaine

Cet article n'est pas disponible en français

A partir de septembre 2017, la Vrije Universiteit Brussel et le KVS, théâtre néerlandophone, unissent leurs forces. Cette collaboration résulte de préoccupations partagées: la nécessité de créer toujours plus de liens dans notre société diverse. [article en néerlandais]


PERSBERICHT  - VUB - 17/03/17

VUB en KVS slaan komende seizoen handen in elkaar

‘Samen op zoek naar nieuwe verbindingen in complexe tijden’

Vanaf september 2017 slaan de Vrije Universiteit Brussel en het Brusselse stadstheater KVS de handen in elkaar. Deze samenwerking is het resultaat van een gedeelde bekommernis en ambitie om verantwoordelijkheid op te nemen: de nood aan verbinding neemt toe in onze steeds diverser wordende samenleving. Met een inclusief verhaal willen de instellingen een antwoord bieden op zij die de stad verdelen. Cultuur en onderwijs zijn excellente tools om naar meer gelijkheid en betrokkenheid van alle burgers te groeien. 

Caroline Pauwels (rector VUB) en Michael De Cock (artistiek leider KVS) delen een visie op kunst en onderwijs en willen beiden een verantwoordelijkheid opnemen om vanuit beide disciplines mee te bouwen aan de maatschappij. Als vertegenwoordigers van Vlaamse instellingen in Brussel willen zij, samen met anderen, voor verbinding gaan. Nieuwe samenwerkingen leiden tot nieuwe inzichten. De Cock: “In deze complexe tijden kunnen nieuwe, uitdagende samenwerkingen voor verbinding en reflectie staan. Zij bieden verdieping en tegengewicht in tijden van waan en populisme.”

VUB en KVS werken beiden in dezelfde stedelijke context: een meertalige, veelkleurige stad, die gedurig aan in verandering is. Dit gaat gepaard met heel wat maatschappelijke uitdagingen. Pauwels en De Cock willen, samen met anderen, mee op zoek gaan naar antwoorden. De KVS doet dat nu al. Ze stuurt kunstenaars en dramaturgen de stad om te luisteren naar wat daar leeft en elementen daarvan binnen te loodsen in de schouwburg. De Vrije Universiteit Brussel start haar academische jaar al twee jaar in het centrum van de stad en heeft een project waarbij studenten humaniorastudenten begeleiden.

Ook de universiteit moet meer de stad in, aldus Pauwels. “Wij willen de stad in om de muren tussen de mensen af te breken. De stad is een levend laboratorium, waarin de wetenschap zich voor de maatschappij kan inzetten. Studenten moeten de stad in om mensen te bereiken, te veranderen, te triggeren.’

Ambitie is om een gedeeld programma samen te stellen dat uitdagend is, met sprekers en performers die mensen begeesteren en bezoekers vanuit verschillende achtergronden aanspreken: regulier, niet regulier, jong, oud, student… Kunstenaars, academici en burgers zullen het woord krijgen rond verzet, gender en dekolonisatie. Beginnen doen VUB en KVS met de opening van het academische jaar dat in de KVS zal plaatsvinden en waarop iedereen uitgenodigd zal worden. Het eerste event zal ‘Mindblowers’ heten: een avond waarbij bezoekers nieuwe en prikkelende ideeën zullen aangereikt krijgen. 


Lees hier ook een persartikel over de samenwerking: 

" KVS en VUB gaan samenwerken: "De stad is ons laboratorium"", L. Beckers, 17/03/17, demorgen.be >>>

Collaboration