Actu

Sven Gatz (Ministre de la Culture de la Communauté Flamande) | 'Beleidsbrief Brussel 2016-2017'

Cet article n'est pas disponible en français

Sven Gatz - Ministre Flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et de Bruxelles - rédige chaque année une 'beleidsbrief' dans laquelle il présente ses plans et ambitions pour l'année à venir. Dans le document de cette année 'Beleidsbrief Brussels 2016-2017,' il décrit les actions planifiées au niveau de la politique flamande à Bruxelles pour 2017 avec un retour sur les réalisations de l'année écoulée. [article en néerlandais]


In deze brief vinden we heel wat gevoerde actie's en plannen terug, waaronder ook enkele trajecten waar RAB/BKO aan heeft meegewerkt of die de netwerken hebben opgezet. 

1. Gezamelijke culturele agenda voor Brussel 

Zo schrijft hij uitgebreid over het werk dat we samen met visit.brussels leverden voor het inzamelen van data voor de gezamelijke cultuuragenda, en over de richtlijnen die RAB/BKO samen met enkele experten hebben opgesteld voor de toekomst van een meertalige culturele agenda in Brussel: 

"Met betrekking tot de gemeenschappelijke cultuurcommunicatie-strategie met de andere overheden zullen de conclusies van het onderzoek van Cultuurnet worden ingebed in een ruimer Brussels verhaal waarin ook visit.brussels/BKO/RAB betrokken zijn. Er wordt een voorstel uitgewerkt met daarin een draaiboek, timing en begroting, op basis waarvan ik opnieuw met mijn collega’s zal samenkomen. Intussen zal Cultuurnet Vlaanderen met visit.brussels de beschikbaarheid van alle data ook formeel regelen met het oog op:

  •  Het voeden van de opvolger van agenda/BDW als cultuurmagazine (digitaal en papier) en van de promotiedragers van Muntpunt;
  • Het voeden van de databank van visit.brussels zelf via het fijnmazig Nederlandstaligenetwerk van gemeenschapscentra, bibliotheken, verenigingen…;
  • Het promoten van alle culturele aanbod in Brussel, ongeacht de taal, in Vlaanderenvia de dragers van Cultuurnet zelf." p 10

2. De invulling in Brussel van het cultureel samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse en de

Franse Gemeenschap

"In 2016 werd de eerste projectoproep in het kader van het Cultureel Akkoord tussen de
Vlaamse en Franse Gemeenschap gelanceerd. De oproep wil culturele organisaties de weg
doen vinden naar meer samenwerking over de taalgrens heen. Liefst 94 projectaanvragen
werden ingediend. 22 projecten werden ondersteund binnen het vooropgestelde budget
van 160.000 euro. Ook in 2017 wordt deze oproep opnieuw gelanceerd." p.11

3. Themajaar Mixity 

" Zoals gezegd zal ik in 2017 bijdragen en meewerken aan het gemeenschapsoverschrijdende Mixity-project dat wordt gecoördineerd door visit.brussels. Dat initiatief wordt gedragen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap, de COCOF en de Vlaamse Gemeenschap en kan uitgroeien tot een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de grote Brusselse institutionele spelers. Eind

september volgt er een persontmoeting en wordt het project afgetrapt met een grote
concertavond onder de naam “MEET.MIXITY.brussels”. Het zwaartepunt van het themajaar
ligt echter in 2017. 

Het is de bedoeling om de diversiteit van Brussel, die een onmiskenbaar element is van het DNA van
deze stad, op een zeer brede wijze te benaderen en op een positieve manier uit te dragen: de superdiversiteit van Brussel als stad van migratie, de rol van Brussel als internationale
hub, de rol van Brussel als Europese hoofdstad, de seksuele vrijheid, de religieuze diversiteit, de intergenerationele context… " p 26

" Samen met mijn collega die in de Franse Gemeenschap bevoegd is voor de promotie van Brussel, de heer Rachid Madrane, plan ik een burgerkabinet met als thema: hoe beleef ik Brussel? De bedoeling is Brusselaars, Vlamingen en Walen te laten discussiëren over de rol van de hoofdstad in ons land en wat zij van die hoofdstad verwachten." p 4

Lees hier de volledige Beleidsbrief Brussel 2016-2017 >>>

Politique

Actu

Un "statut européen de l'artiste" pour protéger les artistes et les travailleur.euse.s du secteur culturel

La pandémie a mis en exergue les vulnérabilités préexistantes des artistes et des travailleurs du monde culturel. D'importantes différences persistent entre États membres en matière de soutien, de prestations sociales et de définition d’un artiste. C'est pourquoi la commission de la culture et de l'éducation a invité la Commission européenne à proposer un "statut européen de l'artiste". 
Secteur artistique & culturel Covid-19