Actus

Verbeelding werkt! | Open brief aan de Vlaamse regering

Les artistes et travailleur.euses culturel.les unissent leurs forces et demandent au gouvernement flamand d'augmenter les budgets de 0,27 % à 0,35 % du budget total. Signez la lettre ouverte ici !

[Cette lettre ouverte est uniquement disponible en néerlandais et provient du site Verbeelding werkt! >>>]


KUNST VERBEELDT. VERRUIMT. VERMAAKT. VERKWIKT. VERBLUFT. ONTKETENT. ONTROERT. VERRUKT. VOEDT. ONTMOET. VERBINDT. VERSTERKT.

KUNST WERKT. DAAR ZETTEN WIJ ONS DAGELIJKS VOOR IN.

Wij, kunstenaars en cultuur­werkers, creëren samen een bruisend aanbod dat in het buiten­land wordt geroemd om zijn creati­vi­teit en inven­ti­vi­teit. We produceren en presenteren voor­stellingen, muziek, films, beel­dende kunst, lite­ratuur, en nog zoveel meer. Zo geven we kleur en inhoud aan de Vlaamse slogan ‘Verbeelding werkt’.
We maken die slogan samen waar.

Die rijkdom dreigt nu verloren te gaan: een verschra­ling van dat land­schap dient zich aan, als de over­heid vandaag niet ingrijpt. Net nu onze sector zijn elan – en het publiek – aan het terug­vinden is, na ander­half jaar van nood­gedwongen beper­kingen en stil­stand.
Daar maken we ons grote zorgen over.

We willen de kwaliteit, het profes­sio­na­lis­me en de fijn­mazig­heid van onze sector behouden. Zonder een extra inspanning dreigt er veel verloren te gaan van wat er sinds de jaren '80 is opge­bouwd. In dat scenario verdwijnt 1/4 van de bestaande kunsten­organi­saties en worden er lang­durige inves­teringen, door heel de sector én door de Vlaamse overheid, teniet­gedaan.
De werkings­middelen niet actua­li­seren betekent: de klok terug­draaien.

We vragen, samen met ons publiek, aan de Vlaamse rege­ring om haar deel van deze verant­woorde­lijk­heid op te nemen. We vragen aan minister-president Jambon om de slogan ‘Verbeelding werkt’ van de Vlaamse regering in daden om te zetten. We vragen om werk­bare budgetten en duur­zame investeringen.
Elke euro verdient zichzelf dubbel terug.

TREK NU DE BUDGETTEN VOOR KUNST OP.
VAN 0,27% NAAR 0,35% VAN DE VLAAMSE BEGROTING.

Omdat verbeelding werkt, inderdaad. En wij daar, op onze beurt, hard voor werken. Dagelijks, met hart en ziel.
Dat willen we blijven doen!

Meer info en ondertekening brief via deze link >>>

Secteur artistique & culturel Politique Infrastructures culturelles Collaboration

Enquête

ULB | Enquête | Digi-Tales of Inclusivity - Constats et perspectives autour du secteur culturel bruxellois

Un groupe d’étudiant⋅es du Master en Gestion culturelle de l'ULB ont lancé une enquête sonder le secteur culturel bruxellois : concernant les stratégies de collecte et de gestion des données relatives aux audiences numériques, existantes et nouvelles, en fournissant des exemples de bonnes pratiques ainsi que des recommandations pour les organisations culturelles. Ce questionnaire à choix multiples nécessite 15 minutes de votre temps. Deadline: 14/02.
Secteur artistique & culturel Communication Infrastructures culturelles