Documentation

Etat des lieux | Voorontwerp elektronisch versterkte muziek in openbare inrichtingen

Cet article n'est pas disponible en français

[Cet article - appartenant à nos archives - n'est disponible qu'en néerlandais.]


Eind december 2013 publiceerde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een voorontwerp betreffende een reglementering voor elektronisch versterkte muziek in openbare inrichtingen (concertzalen, muziekclubs, openlucht-events maar ook natuurlijk bioscopen, theaterzalen, jeugdhuizen, gemeenschapscentra, …). Het voorontwerp kan je hieronder downloaden.
Enkele concertzalen, muziekclubs, theaterzalen en de koepel van de jeugdhuizen kwamen reeds samen om deze tekst te bespreken en vonden het noodzakelijk te reageren. Ze gaan zeker akkoord dat er een normgeving moet komen om gehoorschade te vermijden, maar hebben toch enkele opmerkingen bij de tekst. Aangezien het om alle openbare instellingen gaat, hebben het Brussels Kunstenoverleg en het Réseau des Arts à Bruxelles, na consultatie van de kernleden, deze reactie mee ondertekend. Ook die reactie kan je hieronder downloaden.


Op 22 januari 2014 heeft een overleg plaats gevonden tussen Leefmilieu Brussel en Paul-Henri Wauters (Botanique) en Marc Vrebos (AB). De twee partijen zijn overeengekomen dat er een testperiode van minstens één jaar zal opgestart worden waarbij de Brusselse concertzalen en clubs hun meetresultaten bijhouden en die zullen overmaken aan Leefmilieu Brussel zodat die beschikt over een correcter referentiekader. Op basis van die meetgegevens kan er dan later een voorontwerp uitgewerkt worden dat gebaseerd is op gelijkaardige realistische reglementeringen die in het buitenland en andere regio's effectief in de praktijk worden opgevolgd waardoor er geen oneerlijke concurrentiesituatie kan ontstaan met de sector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er is ook een consensus om in de uiteindelijke reglementering een differentiatie in verschillende types van activiteiten te maken. Het verslag van dat overleg kan je ook hieronder downloaden.

Infrastructures culturelles