Documentation

Conseil de l'Europe | Compte-rendu: 3rd OMC expert group meeting - Cultural diversity and intercultural dialogue

Cet article n'est pas disponible en français

[Cet article - appartenant à nos archives - n'est disponible qu'en néerlandais.]


Het uitgebreid verslag van de European Working Group of member States Expers (OMC) rond de rol van kunsten bij de promotie van culturele diversiteit en de interculturele dialoog. Gedurende dit proces werden BKO/RAB tweemaal uitgenodigd om hun expertise te delen.

Op 11 december 2012 werden BKO/RAB uitgenodigd om een presentatie te geven van de Werkgroep Interculturaliteit in het kader van het Cultuurplan voor Brussel. Er werd vooral ingegaan op de samenwerking met Actiris (diversiteitsplannen) en het belang van publiekswerking.

Op 18 maart 2013 organiseerden BKO/RAB op vraag van de European Working Group of member States Experts (OMC) een infosessie met Willy Thomas en Danny Op De Beeck (KVS) die vertelden over hun diversiteitsplan en Tok Toc Knock; Alexandre Caputo van Théâtre National die meer toelichting gaf over Toernee Général en Mark Trullemans van Actiris ging in op de Diversiteitsplannen.

Het verslag van het hele traject van de OMC groep en hun aanbevelingen kan je hieronder downloaden. De info over BKO/RAB vind je terug op p.49

Diversité Europe