Documentation

BRXLBRAVO | Compte-rendu séance plénière | 31 octobre 2008

Cet article n'est pas disponible en français

[Cet article - appartenant à nos archives - n'est disponible qu'en néerlandais.]


Een tachtigtal medewerkers uit de Brusselse culturele en artistieke sector verzamelden zich ter voorbereiding van de derde editie van BRXLBRAVO.

Na een kort verslag van de vorige plenaire vergadering (15 februari 2008 in La Bellone), werd de kersverse coördinatiecel voorgesteld en de nieuwe aspecten van de volgende editie van BRXLBRAVO gepresenteerd. De gekozen datum voor BRXLBRAVO (2, 3 en 4 oktober 2008) leidt tot twee mogelijke samenwerkingen, enerzijds met de organisatie van Nuit Blanche en anderzijds met de DG Cultuur van de Europese Commissie. BRXLBRAVO zou kunnen worden opgevat als het Brusselse luik van het Europese jaar van Creativiteit en Innovatie in 2009. Over het algemeen werden alle nieuwe voorstellen positief onthaald.

Voor meer info kan u terecht bij Geert Cochez: geert@brusselskunstenoverleg.be

Een uitgebreid verslag van de vergadering (FR en NL):


Brxlbravo Pv 31 10 08 Download1
Brxlbravo Pv 31 10 08Fr Download1