Documentation

Brussel Deze Week | Dorian van der Brempt (Huis deBuren) parle de sa vision de Bruxelles

Cet article n'est pas disponible en français

[Cet article - appartenant à nos archives - n'est disponible qu'en néerlandais.]


Na tien jaar aan het hoofd van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren, gaat Dorian Van der Brempt op pensioen. Brussel Deze Week vroeg Dorian naar zijn visie op Brussel.

Enkele citaten:

  • Over de rol van steden en het belang van cultuur:

"Steden zijn volgens mij plaatsen waar creativiteit en inventiviteit altijd voorkomen omdat dit levensnoodzakelijk is. Als mensen dicht bij elkaar wonen, ontstaan conflicten en ruzies maar ook passie en creativiteit en de goesting om oplossingen te vinden.”“Ik hamer ook zo op cultuur omdat ik denk dat dit voor Brussel een zeer belangrijk spoor is. We kunnen niet allemaal de financiële hoofdstad van Europa worden. Theater Aan Zee in Oostende is een mooi voorbeeld. Daar worden op tien dagen even veel tickets verkocht als in sommige Vlaamse cultuurtempels op een heel jaar. Mensen gaan er nu al speciaal voor op vakantie. Zo krijgt een niet al te rijke badstad een nieuwe raison d’être"

  • Over de noodzaak (of niet) voor een breed draagvlak voor kunst:

“Draagvlak is een lelijk woord dat politici gebruiken als ze iets niet willen. [...] Als vijf of tien procent van de Brusselaars weten waarvoor Vandekeybus en De Keersmaeker staan, dan lijkt mij dat goed. Kunstenaars moeten zich niet verantwoorden met cijfers. Kunst is een vitamine voor het goede leven, geen antibioticum. Je kan er de maatschappij niet gezond mee maken, maar als je het in kleine hoeveelheden kan toedienen vanaf de geboorte dan krijg je genuanceerde mensen. Als kinderen in goed ontworpen scholen onderwijs krijgen, als ze in een waardevolle omgeving kunnen opgroeien, is dat een ongelooflijke investering in de tijd.”

Het volledige artikel kan je lezen op de site van brusselnieuws.be: Het Brussel van afscheidnemend deBuren-directeur Dorian van der Brempt >>>

Développement territorial