Documentation

BKO/RAB | Plate-forme communication # 2 du 18 février 2014 | Compte-rendu

Cet article n'est pas disponible en français

[Cet article - appartenant à nos archives - n'est disponible qu'en néerlandais.]


Op dinsdag 18 februari 2014 organiseerden BKO/RAB voor de tweede keer een Communicatieoverleg, voor de communicatiemedewerkers van de lidorganisaties.
Begin september 2013 hebben in Brussel twee nieuwe organisaties de deuren geopend: Muntpunt enPointCulture Bruxelles. Deze twee organisaties, die zich voorheen vooral richtten op het uitlenen van materialen (de ene als bibliotheek, de andere als mediatheek), hebben vier maanden geleden een andere wending genomen, zowel op vlak van infrastructuur als qua missie. Het was ons vrij snel duidelijk dat er gelijkenissen en overeenkomsten zijn tussen de twee, vooral wat betreft hun rol binnen communicatie en publieksbemiddeling.


Daarom vroegen we aan Muntpunt en PointCulture gevraagd om hun nieuwe missie en werking te komen voorstellen aan de leden van BKO/RAB, en om te antwoorden op vragen als: wat hebben zij te bieden aan de Brusselse culturele sector? Wat is hun rol als informatieverstrekker en op vlak van communicatie? Hoe kunnen zij meer zichtbaarheid geven aan de Brusselse culturele sector? Zien zij mogelijkheden tot samenwerking tussen hun organisaties?
Op vraag van een heel aantal leden, heeft de VGC op het Communicatieoverleg de Paspartoe (de opvolger van de VGC-Cultuurwaardebon) voorgesteld. Tegelijk hebben we van de gelegenheid gebruik maken om uit te leggen hoe het bestaande kortingensysteem van Article 27 aan Franstalige kant werkt.

De presentaties die de organisaties gegeven hebben, kan je hieronder downloaden.

Communication