Documentation

BKO | Newsletter #126 - 12 juillet 2016 (NL)

Cet article n'est pas disponible en français

Vous trouverez ici, la lettre d'information du Brussels Kunstenoverleg, envoyée à tous ses membres, le 12 juillet 2016. [article en néerlandais]


BKO Intern

RAB/BKO & Lasso | Cahier 9: Cultuur au pouvoir. De sociale rol van kunst en cultuur

Het negende nummer van de reeks Cahier-Interact bespreekt de sociale rol van cultuur in de strijd tegen armoede, en is een weerslag van en reflectie op de studiedag 'Cultuur au pouvoir' die plaatsvond op 26 november 2015 en een negentigtal Brusselse culturele actoren samenbracht. Meer info >>>


Nieuws

Kunstendecreet 2017 | Wat met Brussel?

Eind juni 2017 maakte Minister Sven Gatz zijn definitieve beslissingen bekend voor de subsidiëring van kunstenorganisaties in het kader van het kunstendecreet. Deze beslissingen leidden tot heel wat reacties. We maakten een kort overzicht van wat dit voor Brussel betekent. Meer info >>> 

Pers | Brusselse theatercafés krijgen extra subsidies

De Brussels theatercafés hebben het steeds moeilijk om te overleven met de weinige subsidies die ze krijgen. Zo moest L'Os à Moelle enkele maanden geleden haar publiek oproepen om donaties te schenken om te kunnen overleven. Om de theatercafés een steuntje in de rug te geven, maakt Fadila Lanaan (PS) nu 50.000 euro vrij. Meer info >>>

Pers | Jubelpark : het nieuwe Brusselse Louvre?

In "12 idées pour s'en sortir" van L'Echo gaan journalisten en experten op zoek naar mogelijke oplossingen voor de problemen in dit land. Eén van de voorstellen is om de verschillende collecties van alle federale musea samen te brengen, en een soort Brussels Louvre op te zetten in de site van het Jubelpark. Dit zou op lange termijn een belangrijke investering kunnen zijn voor cultuur en tourisme. Meer info >>>


Agenda

16 - 19 augustus | Destelheide | Masterclass: Theater in de kleuter- en lagere school - door Inne Goris

Van dinsdag 16 tot vrijdag 19 augustus 2016 organiseert Destelheide een masterclass met theatermaker Inne Goris, speciaal voor leerkrachten (in spe) van het kleuter- en het lager onderwijs. In deze vierdaagse workshop geeft Inne Goris haar ‘theatertools’ door aan een select publiek van vijftien deelnemers. Meer info >>> 

16 - 19 augustus | Destelheide | Masterclass: Beeldende kunst op de middelbare school - door Griet Dobbels

Destelheide organiseert van 16 tot 19 augustus i.s.m. CANON Cultuurcel een masterclass waarin Griet Dobbels leerkrachten uit het middelbaar onderwijs en leraren-in-opleiding inspireert om haalbare en originele kunstprojecten uit te denken die realiseerbaar zijn in de eigen klas of school. Deze vierdaagse workshop is een bad vol inspiratie vlak voor de start van het nieuwe schooljaar! Meer info >>>

2 & 3 september | Brussels Creative Forum 

Het Brussels Creative Forum heeft als voornaamste objectief een effectieve tool te zijn om de Brusselse en Europese culturele rijkdom uit te dragen. BCF wil informeren en sensibiliseren door als uitstalraam te fungeren voor het grote publiek, en als podium voor de professionals, beleidsmakers en verkozenen. Op 2 en 3 september vindt de nieuwe editie van het BCF plaats in Bozar in Brussel. Meer info >>>

4 oktober | Cultuurforum 2020 

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz zet de jaarlijkse ontmoeting met de cultuursector voort. Zo wil de minister met de sector in dialoog gaan over het cultuurbeleid in Vlaanderen. Het Cultuurforum 2020 vindt plaats op dinsdag 4 oktober 2016 in deSingel in Antwerpen. Meer info >>>


Vacatures en oproepen

VGC | Oproep: Trajectsubsidies 2016

De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil een vernieuwend impulsbeleid waarmaken en dit via diverse wegen, waaronder trajectsubsidies. Pascal Smets lanceert daarom opnieuw een oproep voor de experimentele werkvorm van trajecten, bedoeld voor Brusselse verenigingen of kunstenaars. [Deadline: 20 september 2016] Meer info >>>

ULB, ULS-B, VUB | Call for Papers | Workshop: Understanding culture and creativity in Brussels. Is Brussels the new Berlin?

Op 8 december organiseren de VUB, ULB en USL-B een workshop omtrent onderzoek over de cultureel, creatieve sector in Brussel. Onderzoekers en professionelen die dit thema centraal stellen en willen deelnemen moeten voor 7 oktober een korte samenvatting van hun onderzoek indienen. Doelstelling van de workshop is uitwisseling en samenwerking stimuleren tussen onderzoekers en  professionelen. [Deadline: 7 oktober 2016]  Meer info >>>

Brussels Summer University | Oproep: Yes, let us unlock Bruxsel!

Op 3 september vindt de Brussels Summer University (BSU) plaats tijdens het Brussels Creative Forum. BSU wil zich dit jaar focussen op initiatieven die Brussel ontgrendelen en oplossingen bieden voor de problemen in onze hoofdstad. Om deze initiatieven te verzamelen, lanceert BSU een oproep. Meer info >>>

ART2WORK | Oproep: OFFICE2START

Op zoek naar een stimulerende, gedeelde werkplek en ontmoetingsplaats? OFFICE2START is de gedeelde werkplaats van ART2WORK. Meer info >>>

Minderhedenforum | Vacatures: Brusselwerking, communicatie, zakelijke medewerker en organisator Open Forumdag

Sinds 15 jaar vertegenwoordigt het Minderhedenforum de etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel en geeft mensen met een migratieachtergrond een stem. Het Minderhedenforum pleit ook voortdurend voor meer en beter werk voor etnisch-culturele minderheden via beleidsadvies. Momenteel is de organisaties op zoek naar nieuwe medewerkers voor verschillende functies. Meer info >>>

KFDA | Vacature: zakelijke medewerker

Het Kunstenfestivaldesarts is een kosmopolitisch stadsfestival dat jaarlijks in mei in Brussel plaatsvindt met een programma van kunstenwerken door Belgische en internationale kunstenaars. Om haar team te versterken, zoekt het KFDA een zakelijke medewerker. [Deadline: 16 augustus 2016] Meer info >>>