Documentation

Plan d'action 2009 | Table des matières

Cet article n'est pas disponible en français

[Cet article - appartenant à nos archives - n'est disponible qu'en néerlandais.]


ACTIEPLAN 2009
van de Samenwerkingsovereenkomst 
tussen de Franstalige, Nederlandstalige en meertalige 
kunstenorganisaties in Brussel

INHOUDSTAFEL

Inleiding 

1.    Stand van zaken 2007-2008


1.1    Stand van zaken ondertekenaars
1.2    Acties vanuit BKO/ RAB
1.3    Acties vanuit de Brusselse culturele sector, enkele voorbeelden
        Deze worden opgelijst op www.brusselskunstenoverleg.be en             www.reseaudesartsabruxelles.be 

1.4    Reacties op de acties 2.    Focus op talen


2.1     Ondersteunen van vertaalwerk 
a.    Een coherent beleid wat betreft ondersteuning van vertalingen
b.    Een overeenkomst met de opleidingen vertaler-tolk van de hogescholen in Brussel

2.2     Taallessen op maat van de culturele sector
Taallessen en/of een lessenpakket op maat van medewerkers van culturele instellingen om de talenkennis (nl/fr/eng/…) bij het personeel te   verbeteren. 

3.    Andere projecten


3.1    Een Cultuurplan voor Brussel 
3.2    Personeelsuitwisselingen 
3.3    Vooruitblikdag 3.0 
3.4    Netwerkenoverleg 
3.5    Stage-uitwisseling 
3.6    Actualisatie van BARR en kunstenwerkplaats.be 
3.7    Rondetafel kunstonderwijs

Bijlage

Actieplan 2009 Inhoudstafel Download1