Agenda

Kunstenpunt | Lancement "Do It Together"

Cet article n'est pas disponible en français

D.I.T. (Do It Together) est un  trajet collectif (porté par Kunstenpunt) visant à renforcer la position des artistes. Suite à un appel ouvert lancé pour récolter des idées, transposables en initiatives concrètes, Kunstenpunt organise une présentation de certaines d'entre elles. [article en néerlandais]


Ook benieuwd naar ideeën over faire praktijken en eerlijke verloning, het delen en ruilen van diverse resources (werkplekken, netwerken of inzichten in loopbaanontwikkeling), zelforganisatie-initiatieven, coöperatieven en netwerken van kunstenaars? Kunstenaars en kunstwerkers introduceren je via korte presentaties hun mogelijke antwoord op deze kwestie. Ze gaan op zoek naar medestanders in de sector om hun voorstel te realiseren. Iedereen is welkom om te komen luisteren en mee te denken!

Deze voorstellen en ideeën hoeven niet van scratch te worden ontwikkeld. We kunnen heel wat leren van lopende praktijkexperimenten en bestaand onderzoek. Na de middag presenteren onderzoekers, kunstenaars, cultuurwerkers, curatoren hun inzichten en ervaringen over de positie van kunstenaars in het kunstenlandschap en mogelijke samenwerkingsverbanden om die te versterken. Met bijdragen van onder meer Anne Breure (Veem), Lara Garcia Diaz, Pascal Gielen en Louis Volont (Culture Commons Quest Office, Universiteit Antwerpen), Delphine Hesters (Kunstenpunt), Karen Joosten (Hiatus), Nico Kennes (Kunstenpunt), Katrien Reist, Robrecht Vanderbeeken, Josine De Roover (Cas-co), Jessy Siongers (UGent), Pieter Vermeulen, Rune Peitersen (Platform BK), Ingrid Vranken, Nikol Wellens (Kunstenpunt),…

Programma

Voormiddag

9u30: Onthaal

10u00-10u30: Felix De Clerck (directeur Kunstenpunt) over het traject D.I.T. (Do It Together): waarom, hoe, wat?

10u30-12u30: Kunstenaars en kunstprofessionals pitchen hun eerste ideeën voor het versterken van de positie van kunstenaars. Daarna worden de eerste ideeën afgetoetst: wie denkt mee na met de pitchers over de mogelijkheden en uitdagingen van de voorgestelde ideeën? Hoe kunnen we die ideeën samen uitwerken?

Namiddag

13u30: Onthaal (voor deelnemers aan het namiddagprogramma)

14u00-14u30: Introductie door Delphine Hesters en Joris Janssens (Kunstenpunt)

14u30-15u00: Pascal Gielen, Louis Volont en Lara Garcia Diaz (Culture Commons Quest Office (CCQO, Universiteit Antwerpen) over de positie van kunstenaars in een gezonde artistieke biotoop.

15u00-17u00: Parallelle werksessies:

  1. Over de precaire positie van kunstenaars Hoe precair is het leven en werk van kunstenaars in Vlaanderen? Jessy Siongers (UGent) presenteert de belangrijkste vaststellingen uit het onderzoek ‘Loont passie?’ over de sociaal-economische situatie van kunstenaars in Vlaanderen. Louis Volont en Lara Garcia Diaz van de CCQO bieden een toetssteen o.b.v. een studie bij creatieven in acht Europese landen (van RUGroningen, UA en SMartNL). Zij bieden ook een conceptueel kader over precariteit.
  2. W.A.T.’s next? Collectieve zelforganisatie en -ondersteuning op een keerpunt?  Via het delen van middelen en expertise een meer solide basis bieden aan individuele parcours van flexwerkende kunstenaars: dat is de inzet van heel wat ###icollectieve structuren en ondersteunende organisaties zoals alternatieve managementbureaus. Ook wel: Working Apart Together (W.A.T.). Karen Joosten (Hiatus, ex-Caravan Production), Ingrid Vranken (ex-SPIN) en Katrien Reist (ex-Jubilee) maken hun balans op van de afgelopen tien jaar, als voorzet voor een rondetafeldiscussie. Tegen welke grenzen loopt dit organisatiemodel aan anno 2017 en waar liggen perspectieven op de toekomst?  
  3. In-between-spaces: alternatieve plekken voor muziek en beeldende kunst  Buiten de gevestigde of geïnstitutionaliseerde circuits nemen kunstenaars, curatoren en andere mensen met een hart voor de kunsten zelf initiatieven: ze creëren alternatieve plekken waar beeldende kunst, muziek of theater gemaakt en gedeeld kunnen worden. Deze initiatieven richten zich soms op specifieke niches en zijn niet altijd zichtbaar voor een breder publiek. Ze dagen traditionele posities en manieren van werken uit. Nico Kennes (Kunstenpunt) werpt zijn licht op nieuwe, creatieve manieren van werken bij onafhankelijke collectieven en kleine labels in de muzikale marge. Curator Pieter Vermeulen brengt verslag uit van zijn bezoek aan offspaces in de beeldende kunsten. Josine De Roover heeft het over atelierinitiatieven voor beeldend kunstenaars. 
  4. Fair-practice trajecten in Vlaanderen en Nederland Er zijn in binnen- en buitenland steeds meer experimenten die inzetten op een eerlijker behandeling van kunstenaars door organisaties, inclusief aandacht voor een faire verloning voor geleverd werk en de mogelijke consequenties daarvan voor organisaties en het bredere systeem. In België werd hierover al gereflecteerd in tijdschriften en op conferenties van onder andere State of the Arts (SOTA) en Kunstenpunt. In Nederland zijn er al meer praktijkervaringen opgedaan. Wat kunnen we daaruit leren? Nieuw Geneco (de beroepsvereniging van Nederlandse componisten) werkte een richtlijn uit voor compositieopdrachten: Esther Gottschalk geeft toelichting. Rune Peitersen van Platform BK presenteert de Richtlijn Kunstenaarshonoraria. Anne Breure spreekt over het experiment bij Veem – House for Performance, een organisatie die radicale consequenties trok uit een onvoldoende subsidiebedrag. Anne Breure is ook één van de trekkers van Kunsten 92 dat aan de ontwikkeling van het Nederlandse Fair Practice Label werkt.
  5. Ruilen en vertrouwen. Complementaire munten, deelplatformen en commons Ruilen en delen worden aangedreven door vertrouwen. Als opwarmer onderzoeken we spelenderwijs hoe dat complex systeem van geven en nemen werkt. Daarna vertellen een aantal kunstwerkers over hun concrete ervaringen met complementaire munten, online deelplatformen of commons. Wat werkte (niet) en welke lessen hebben ze geleerd uit hun experimenten?

17u00: afsluitende receptie

Secteur artistique & culturel

Infos pratiques

01 juin 2017

Donderdag/jeudi 01/06/17, 09:30 - 17:00

Onthaal/Accueil : repetitieruimte van /local de répétition de la Belgian National Orchestra (Nationaal Orkest van België), Ravensteingalerij 51, 1000 Brussel (vlakbij station Brussel-Centraal, ingang via de eerste verdieping van de rotonde)

Break-out sessies @ Kunstenpunt, Ravensteingalerij 38, 1000 Brussel

Breng zelf lunch mee / apportez votre lunch

Gratis/Gratuit deelname

Inschrijven verplicht / Inscription obligatoire