News

RAB/BKO, perspective.brussels, visit.brussels | MONITORING CULTURELE INFRASTRUCTUUR IN BRUSSEL

Na een proces van enkele jaren, zijn RAB/BKO blij om de finalisatie van dit mooie project eindelijk te kunnen voorstellen. Het Brusselse culturele en vrijetijdsleven heeft er immers een nieuw dynamisch instrument bij voor de zichtbaarheid van alle culturele infrastructuur in Brussel : de 'Monitoring van de culturele infrastructuur'.

Historiek

Sinds het ‘Cultuurplan voor Brussel’ (2009) was de culturele sector vragende partij om een databank te ontwikkelen die alle Brusselse culturele infrastructuur bevat. Naar aanleiding van dit voorstel 11 werd een werkgroep Cartografie opgericht (2010-2012) en een lastenboek opgesteld met een eerste aanzet tot uitwerking van een dergelijke databank .

Het voorstel (en lastenboek) werd in 2014 opgepikt door de Brusselse Gewestregering die de opdracht gaf aan perspective.brussels (vroeger bekend onder ADT/ATO) om deze databank uit te werken. 

De Monitoring: wat en waarom?

De databank werd opgesteld door perspective.brussels – het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (vroegere ADT/ATO) – in samenwerking met visit.brusselsagenda.brussels en RAB/BKO. 

De monitoring is een gratis dienst en is geïntegreerd worden op de website van agenda.brussels. Aan de huizen wordt gevraagd worden om éénmalig hun gegevens in te voeren (zalen, capaciteit, uitrusting e.d.). Dankzij een gemakkelijke zoekfunctie en interactieve cartografie (naar verwachting online in de tweede helft van 2017) stelt deze monitoring alle nuttige informatie over jullie gebouwen en ruimtes ter beschikking van de artistieke sector, culturele en socio-culturele vzw’s , maar ook het grote publiek, wat logischerwijze zorgt voor meer zichtbaarheid van jullie werking. Daarnaast zullen de gegevens ook beschikbaar zijn voor onderzoeken en analyses omtrent spreiding, stedelijke ontwikkeling, e.a. 

Uw medewerking is cruciaal voor het slagen van dit project. Wij willen u daarom uitnodigen om de vragenlijst in te vullen. Deze bestaat uit een reeks meerkeuzevragen en het invullen zal niet veel tijd vragen.

Meer informatie op de website van perspective.brussels >>>

Cultural infrastructure

Actu

Aula Magna | Carte blanche | Construire ensemble le peuple de Bruxelles

Bruxelles, bien qu'elle connaisse les mêmes problèmes que les autres grandes villes d’Europe occidentale, semble affligée d’un handicap -institutionnel- dont elle est seule à souffrir… Dans un article émanant de l'Aula Magna, les auteurs du livre "Demain Bruxsels : une vision pour libérer notre ville", présentent leur analyse de la situation bruxelloise ainsi que des propositions de réformes.
2030 Politics
Persoverzicht

Brussel scoort goed in de Europese 'monitor van culturele en creatieve steden'

Begin juli stelde de Europese Commissie haar eerste 'monitor van culturele en creatieve steden' voorgesteld. Hiermee wil ze nagaan hoe de culturele, artistieke en creatieve sectoren bijdragen tot het creëren van jobs, sociale ontwikkelingen en economische groei. Verschillende Belgische steden werden gemonitord, en onze hoofdstad scoort redelijk goed. Op basis van 29 indicatoren, ondergebracht in 9 domeinen, toont de monitor dat het culturele en creatieve aanbod helpt bij het verbeteren van levenskwaliteit van de inwoners van de stad. 168 steden uit 30 landen werden geanalyseerd. Brussel heeft de op één na hoogste score op het vlak van 'nieuwe jobs in creatieve sectoren', althans in de categorie van steden met meer dan 1 miljoen inwoners. Op vlak van 'menselijk kapitaal en onderwijsaanbod scoort Leuven het beste. Andere steden die zeer hoge scores behalen zijn: Parijs, Cork, Glasgow, Utrecht, Eindhoven, Kopenhagen en het Zweedse Umeå in zich.
Europe Urban Development