News

BKO | Nieuw lid Sabzian

De filmwebsite Sabzian werd begin 2018 lid van het Brussels Kunstenoverleg.

De website Sabzian.be werd in 2013 opgericht door een groep jonge filmmakers vanuit een gevoel van gemis en het verlangen om te investeren in een bloeiende filmcultuur. Films zweven niet rond in het luchtledige, maar maken radicaal deel uit van de wereld. Aan de hand van verschillende vormen van schrijven en een gecureerde agenda wil Sabzian het discours en de verbeelding rond cinema en beeldcultuur verdiepen. Sabzian wil een cinefiele landkaart zijn voor België en omstreken en biedt een ruimte aan die een denken over en kijken naar cinema ernstig neemt, weg van geprojecteerde zekerheden, als een voortdurende geschiedenis van vormen en verhalen.

“Cinema is onontbeerlijk voor mij. Het is als een prisma. Een goede film ... is een deel van mijn leven. Telkens ik een goede film zie, voel ik mij herboren. Het voelt alsof ik de film zelf maakte, alsof het mijn creatie was.” – Hossein Sabzian (het hoofdpersonage uit Close-Up (1990) van Abbas Kiarostami, de figuur aan wie de website haar naam ontleende)

Artistic & cultural sector

Actu

Aula Magna | Carte blanche | Construire ensemble le peuple de Bruxelles

Bruxelles, bien qu'elle connaisse les mêmes problèmes que les autres grandes villes d’Europe occidentale, semble affligée d’un handicap -institutionnel- dont elle est seule à souffrir… Dans un article émanant de l'Aula Magna, les auteurs du livre "Demain Bruxsels : une vision pour libérer notre ville", présentent leur analyse de la situation bruxelloise ainsi que des propositions de réformes.
2030 Politics
Persoverzicht

Brussel scoort goed in de Europese 'monitor van culturele en creatieve steden'

Begin juli stelde de Europese Commissie haar eerste 'monitor van culturele en creatieve steden' voorgesteld. Hiermee wil ze nagaan hoe de culturele, artistieke en creatieve sectoren bijdragen tot het creëren van jobs, sociale ontwikkelingen en economische groei. Verschillende Belgische steden werden gemonitord, en onze hoofdstad scoort redelijk goed. Op basis van 29 indicatoren, ondergebracht in 9 domeinen, toont de monitor dat het culturele en creatieve aanbod helpt bij het verbeteren van levenskwaliteit van de inwoners van de stad. 168 steden uit 30 landen werden geanalyseerd. Brussel heeft de op één na hoogste score op het vlak van 'nieuwe jobs in creatieve sectoren', althans in de categorie van steden met meer dan 1 miljoen inwoners. Op vlak van 'menselijk kapitaal en onderwijsaanbod scoort Leuven het beste. Andere steden die zeer hoge scores behalen zijn: Parijs, Cork, Glasgow, Utrecht, Eindhoven, Kopenhagen en het Zweedse Umeå in zich.
Europe Urban Development