Documentation

BKO/RAB | Verslag infonamiddag 'Projecten in de openbare ruimte'

Organisatoren die een project in de openbare ruimte willen opzetten, weten niet altijd bij welke dienst of administratie ze hun aanvra(a)g(en) moeten indienen, of welke procedure ze moeten volgen. Op vraag van en in samenwerking met enkele Brusselse culturele actoren, organiseerden het Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) en het Brussels Kunstenoverleg (BKO) een informatienamiddag die de werking van de betrokken diensten en de te volgen procedures wil verhelderen.

De namiddag bestond uit twee delen: een informatieve ronde en een debat. Tijdens het eerste deel kwamen de vertegenwoordigers van de overheidsdiensten aan het woord, in het tweede deel gingen ze in gesprek met het publiek. Volgende diensten van de Stad Brussel waren aanwezig: Dienst handel, Dienst elektriciteit, Dienst gemeenstelijke uitrusting, Dienst publiciteit & aanplakking, Dienst reglementatie op de Grote Markt, Groene Zone, Cultuurdienst en Politie. Daarnaast waren ook de Gewestelijke diensten 'Bureau Grote evenementen' en Brussels Film Office van de partij.

Het verslag kan je hieronder downloaden.

Bijlage