Koning Boudewijn Stichting | BruVoices

De Koning Boudewijn Stichting lanceert BruVoices, een projectoproep die de inwoners van Brussel uitnodigt om het woord te nemen en met elkaar in gesprek te gaan over hun stad. Zonder taboes!


Hoe werkt het? 

Tussen februari en eind mei 2017 worden vijftig gespreksgroepen van 8 tot 12 personen samengesteld. Bent u lid van een Brusselse vereniging (hobby, cultuur, sport, enz.)? Wilt u graag uw stem laten horen? Stel dan een groep samen van maximaal 12 mensen die minstens 16 jaar oud zijn en nodig ons uit in uw lokalen voor een 2 uur durend gesprek. Uw organisatie ontvangt een vergoeding van 400 euro voor de tijd die ze hieraan besteedt en voor de kosten die aan het onthaal van de deelnemers verbonden zijn.

De 50 groepen moeten de diversiteit van Brussel weerspiegelen. De Koning Boudewijnstichting zal dus proberen om met zeer diverse groepen te werken, rekening houdend met het feit dat er slechts 50 plaatsen beschikbaar zijn.

Wie kan deelnemen? 

Elke vereniging die in Brussel activiteiten aanbiedt voor inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Enkele voorbeelden: sportclubs, kunst- of hobbyverenigingen, cultuur- en wijkactiviteiten, praat- of uitwisselingsgroepen, filosofiegroepen, vormings- of ontwikkelingsinitiatieven, enz.

 Wat is het doel? 

Deze gesprekken worden aangevuld met een grootschalig opinieonderzoek. Het eindrapport van deze bevraging wordt in maart 2018 aan de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bezorgd, nadat het aan het grote publiek voorgesteld is en door experts besproken werd.

 Zin om deel te nemen?

Klik hier voor gedetailleerde informatie en neem met ons contact op om uw vereniging in te schrijven.
Contact Center : 02/500 45 55 - info@kbs-frb.be of bruvoices@kbs-frb.be