Cultureel Samenwerkingsakkoord Cultuur-Culture | Projectoproep 2018

Cultuur-Culture is het Cultureel samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschappen om samenwerkingsprojecten over de taal- en gemeenschapsgrens heen te steunen en stimuleren. Wie in 2018 een cultureel project wil realiseren in samenwerking met een Franstalige organisatie, kan een voorstel indienen voor de Projectoproep Cultureel Akkoord. Hier vindt u alle details over doelstellingen en voorwaarden.

Wie kan aanvragen?

Culturele actoren uit beide Gemeenschappen kunnen samen een projectvoorstel indienen. Samenwerking en uitwisseling tussen de beide Gemeenschappen staan centraal in deze projectoproep. Elk project moet minstens één partner uit elke Gemeenschap tellen. Het kan gaan om nieuwe samenwerkingen of bestaande samenwerkingen. Bij bestaande samenwerkingen biedt het ingediende project wel een meerwaarde aan de huidige samenwerking.

Wat is het doel van het project?

Samenwerking en uitwisseling tussen de beide Gemeenschappen staan centraal in deze projectoproep.

 • Het project is een culturele activiteit die tot stand komt dankzij een samenwerking tussen minstens twee partners, één uit elke Gemeenschap, en creëert een wederzijds positief beeld;
 • Het project wordt voor minstens de helft gefinancierd vanuit een andere bron;
 • Het project is een duidelijk aantoonbare nieuwe samenwerking tussen Vlaamse en Franstalige kunstenaars, culturele organisaties, bemiddelaars, culturele presentatieplekken uit de brede culturele sector of voegt een concrete en onderscheidende meerwaarde toe aan een reeds bestaande of een reguliere samenwerking;
 • Het project leidt naar minstens één publiek moment met deelname van leden uit beide Gemeenschappen;

Bij voorkeur vatten de projecten het oorspronkelijk karakter en de verscheidenheid van de artistieke en culturele creatie in beide Gemeenschappen vatten. Alle projecten geven blijk van:

 • een aanzet tot duurzame samenwerking op langere termijn;
 • een publieksbereik gericht op beide Gemeenschappen;
 • het versterken van de mogelijkheden tot coproductie;
 • het wederzijds stimuleren van de spreiding van cultureel aanbod uit de ene Gemeenschap in de andere Gemeenschap over het hele grondgebied;
 • het faciliteren van de ontwikkeling van een gezamenlijk cultureel aanbod op basis van samenwerking en partnerschappen.

Welke steun krijgt het project?

Elk goedgekeurd project wordt voor een zelfde bedrag vanuit de beide Gemeenschappen ondersteund. Er zijn twee types forfaits:

 • Basisforfait: 2 x 2.500 euro
 • Verhoogd forfait: 2 x 5.000 euro

Goedgekeurde projecten krijgen dus telkens tweemaal het forfait: elke trekker krijgt de middelen vanuit de administratie van de Gemeenschap waaronder hij ressorteert. De subsidies voor een project bedragen dus in totaal 5.000 of 10.000 euro.

Wanneer indienen?

We verwachten je voorstel uiterlijk op 15 oktober 2017.

Hoe aanvragen?

U dient uw aanvraag in aan de hand van dit formulier. Beide partners in het project ondertekenen. U stelt uw dossier op in het Nederlands en het Frans.

Meer weten?

Meer detail staat te lezen in het reglement.

Voor vragen kan u contact opnemen met:

Lieven Boelaert
T +32 2 553 69 35

Vlaamse overheid
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

 

Deadline: 15/10/17