Brussels Kunstenoverleg | Medewerker communicatie & projectondersteuning

Het Brussels Kunstenoverleg vzw is op zoek naar een tweetalige medewerker Communicatie en Projectondersteuning.


Onze organisatie:

Het Brussels Kunstenoverleg (BKO) en Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) zijn
respectievelijk in 2002 en 2004 opgericht door de Brusselse kunstenorganisaties vanuit
een nood aan dialoog en samenwerking. Vandaag stellen de twee vzw’s zich voor als
één gezamenlijk overlegplatform voor dialoog en reflectie, een kenniscentrum en een
gesprekspartner voor alles wat betreft de uitdagingen voor cultuur in Brussel.
Samen willen BKO en RAB bijdragen aan visieontwikkeling over cultuur in Brussel, het
delen van ideeën en opinies mogelijk maken en willen ze de uitbouw van een
gemeenschapsoverschrijdend cultuurbeleid stimuleren, aangepast aan de dagelijkse
realiteit van de Europese hoofdstad. De netwerken sensibiliseren de betrokken partijen
voor het belang van samenwerking, en dit over taal-, gemeenschaps-, discipline- en
sectorgrenzen heen. Ze vervullen hierin een laboratoriumfunctie en streven naar een
grotere erkenning en representatie van de Brusselse culturele sector. Het BKO en RAB
hebben op dit moment meer dan 160 lidorganisaties. De band met de leden is cruciaal
voor de verdere uitbouw van de netwerken.

Meer info op www.rabbko.be

Functieomschrijving:

Het Brussels Kunstenoverleg is op zoek naar een deeltijds medewerker die de
coördinator bijstaat bij de communicatie en de ondersteuning van het netwerk (contact
met de lidorganisaties).

Vereiste kennis

- Minimum bachelordiploma (of gelijkgesteld door ervaring)
- Perfect tweetalig (Nederlands / Frans)
- Goede kennis van de Brusselse culturele en artistieke sector
- Goede kennis van informatica- en communicatietools

Competenties

- Je bent een echte netwerker, gaat graag in gesprek met mensen en legt
gemakkelijk contacten.
- Je hebt een vlotte pen en kan goed communiceren met een professioneel
publiek.
- Je werkt nauwgezet en respecteert deadlines.
- Je bent een teamspeler, maar bent tegelijk in staat zelfstandig opdrachten te
vervullen en je hebt zin voor initiatief.
- Je hebt organisatorisch talent in het plannen, uitvoeren en opvolgen van taken
en in het organiseren van vergaderingen, studiedagen, ...

Taken

Opvolging van de externe communicatie: 

● Beheer van de communicatietools (site, nieuwsbrief, sociale media,...)
● Beheer van de site
● Redactie nieuwsbrieven, persberichten,
● Beheer van de contactdatabank
● Coördinatie en opvolging publicaties

Opvolging van de interne communicatie:

● Communicatie met de leden
● Redactie verslagen en interne documenten

=> Deze taken worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met RAB.

Ondersteuning bij de projectwerking en de uitbouw van het netwerk:

● Opvolging van de ledenwerking
● Organisatie en communicatie evenementen

- Creëren en opvolgen van de bibliotheek en archief van de vzw

Wij bieden:

Een deeltijds contract (3/5e) van onbepaalde duur. Tot eind 2018 wordt het contract
tijdelijk uitgebreid tot 4/5e. De verloning gebeurt volgens de geldende barema’s (PC
329.01) met extra voordelen zoals maaltijdcheques en een tussenkomst in
woon-werkverkeer. De werkuren voor deze functie worden overeengekomen in
onderling overleg. Indiensttreding zo snel mogelijk vanaf februari 2018.

Brussels Kunstenoverleg vzw wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen.
Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en
vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Herken je jezelf in dit profiel en wil je graag het team van het Brussels Kunstenoverleg
vzw versterken, aarzel dan niet en bezorg ons voor 26 januari 2018 je motivatiebrief en
cv via leen@rabbko.be .

Contact

Leen De Spiegelaere, coördinator
Brussels Kunstenoverleg
Sainctelettesquare 19
1000 Brussel
Tel : 02 513 66 28
Email : leen@rabbko.be
Site internet : www.rabbko.be

Deadline: 26/01/18