Thema: Stadsontwikkeling

Brussel is een stad in constante beweging. Het moeras aan de Zenne dat uitgroeide tot hoofdstad van Europa, blijft dagelijks evolueren en ontwikkelen. Het Brussels Gewest schakelt heel wat middelen in om deze evoluties op te volgen en te ondersteunen, zoals tijdelijke wijkcontracten, renovatieprojecten, prioritaire zones, ... 
RAB/BKO is overtuigd dat de culturele sector een belangrijke rol kan spelen in dergelijke ontwikkelingsprocessen, via de inplanting van culturele infrastructuren, de aandacht voor kunst in de publieke ruimte of de deelname aan participatieve trajecten.
RAB/BKO wil de culturele spelers zoveel mogelijk betrekken bij projecten rond stadsontwikkeling en hun stem laten horen, en dit doet onder andere door samenwerking met het BPB (Brussels Planningsbureau).

Toon enkel RAB / BKO
Documentatie

Brussels Studies | BSI Synthesenota: Het hoger onderwijs en Brussel

Deze synthesenota van het Brussels Studies Institute is de allereerste poging tot nog toe om een panoramisch overzicht te geven van de rol en het belang van de instellingen voor het hoger onderwijs (IHO) in Brussel, hun wisselwerking met de stad en de stedelijke ontwikkeling.Deze synthesenota bestaat uit drie afzonderlijke delen. Het eerste deel schetst het Belgische institutionele en politieke kader waarbinnen de instellingen voor hoger onderwijs in Brussel functioneren. Het tweede deel bespreekt een reeks vaststellingen. Het derde deel snijdt enkele grote uitdagingen en debatten aan, gerelateerd aan de instellingen voor hoger onderwijs in Brussel.De synthesenota kan je hier downloaden >>>
Stadsontwikkeling
Documentatie

CO2logic & BIM | Presentaties Rondetafel Preventie en afvalsortering

Op 29 oktober 2013 organiseerden CO2logic en BIM een rondetafel voor evenementorganisatoren, waarop het thema van preventie en afvalsortering behandeld werd. De presentaties van de sprekers waren de volgende: - Rodolphe Paternostre (BIM): de wetgeving over preventie en afvalsortering in het Brussels Gewest (en de toekomstige evoluties) - Martin Neys (UCM): het principe van 'eco-bewustzijn' als hulp bij afvalpreventie - Mélanie Coppens (RDC Environnement): vergelijkende studie over het gebruik van verschillende soorten drinkbekers tijdens evenementen - Frank Dingemans (Ecofest/Couleur Café): ervaringen en praktijken tijdens Couleur Café over preventie en afvalsortering
Stadsontwikkeling
Documentatie

Brussels Studies | Nummer 72: De rol van tijdelijk gebruik in de stedelijke (her)ontwikkeling:
 Brusselse voorbeelden

Nummer 72 van het tijdschrift Brussels Studies beschrijft hoe in het lopende onderzoek ‘The role of temporary use of waiting spaces in urban (re)development’ wordt onderzocht of tijdelijk gebruik van 'nutteloze' ruimte (die wacht op de realisatie van ruimtelijke projecten) kan bijdragen tot de ontwikkeling van meer hedendaagse, flexibele en spontane manier van ruimtelijke ontwikkeling. Meer specifiek worden 10 case studies beschreven aan de hand waarvan de huidige situatie en de bestaande mogelijkheden met betrekking tot tijdelijk gebruik in de concrete context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden onderzocht.
Stadsontwikkeling
Documentatie

Knack | De kanaalzone: therapie tegen stadskanker. 'Deze verpauperde wijken zijn de toekomst van Brussel'

Knack (4 september 2013) heeft een artikel gewijd aan de evolutie van de Kanaalzone. Aan het woord komen VUB-onderzoekster Sofie Vermeulen en Platform Kanal-initiatiefnemer en architect Marcel Rijdams. Op het einde van het artikel wordt ook aandacht besteed aan de toekomst en het 'richtplan' van stadsplanner Alexandre Chemetoff.In het artikel wordt verwezen naar het hoofdstuk 'Gentrification & Upward Social Mobility' die Sofie Vermeulen en Eric Corijn geschreven hebben voor de publicatie The Brussels Reader. A Small World City. BKO/RAB hebben ook twee hoofdstukken geschreven: The Cultural Sector Facing Urban Challenges(Geert Cochez, Leen De Spiegelaere & Veerle Vanderleen) en The Performing Arts Scene (Leen De Spiegelaere, Sophie Alexandre & Hannelore Smits). Meer info over de publicatie vind je hier >>>
Stadsontwikkeling
Documentatie

Brussels Studies | Nummer 69: Binnen en buiten de stad. Schets van een geografie van de beeldend kunstenaars in Brussel (19e – 21e eeuw)

De artiesten vormen een kleine maar aparte en sterk gemediatiseerde groep, die vandaag de aandacht trekken van onderzoekers en stadsactoren. Men focust vooral op hun rol in de opwaardering van een aantal wijken die voorheen weinig aantrekkelijk waren. Zouden artiesten voorlopers zijn voor de renovatie van centrale wijken, waardoor de stedelijke verankering voorafgegaan wordt door een “economie van de creatie”, zoals bepaalde goeroes van de stedelijke marketing, zoals de Amerikaan Richard Florida,  beweren? De vraag over het verband tussen stad en artiesten wordt behandeld in het 69ste nummer van Brussels Studies. 
Stadsontwikkeling
Documentatie

RAB/BKO en het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO)

Sinds april 2011 nemen BKO/RAB deel aan het ganse reflectieproces in het kader van het nieuwe Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit plan wil de actieprioriteiten van het Gewest tegen 2020 en 2040 vastleggen en biedt de gelegenheid om een blik te werpen op de stad van morgen en een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van Brussel te ontwikkelen.
Stadsontwikkeling
Documentatie

Staten-Generaal van Brussel

In oktober 2008 ging het Platform van start met de opstelling van een Staten-Generaal van Brussel, een nooit geziene mobilisering binnen het Brusselse middenveld, dat zich verenigde in een breed platform. Een zes maanden durend traject van overleg, reflectie en publiek debat, waar meer dan honderd wetenschappers aan meewerkten en waar meer dan duizend verschillende verenigingen, federaties en organisaties bij betrokken waren. Op 13 oktober 2008 werd het initiatief gelanceerd. Het eigenlijke proces opende op 7 november 2008 met een persconferentie in Brussel Congres en werd officieel gelanceerd met een groots evenement in de Beursschouwburg op 10 januari 2009.
Samenwerking Stadsontwikkeling
4 5 6 7 8 9