Thema: Stadsontwikkeling

Brussel is een stad in constante beweging. Het moeras aan de Zenne dat uitgroeide tot hoofdstad van Europa, blijft dagelijks evolueren en ontwikkelen. Het Brussels Gewest schakelt heel wat middelen in om deze evoluties op te volgen en te ondersteunen, zoals tijdelijke wijkcontracten, renovatieprojecten, prioritaire zones, ... 
RAB/BKO is overtuigd dat de culturele sector een belangrijke rol kan spelen in dergelijke ontwikkelingsprocessen, via de inplanting van culturele infrastructuren, de aandacht voor kunst in de publieke ruimte of de deelname aan participatieve trajecten.
RAB/BKO wil de culturele spelers zoveel mogelijk betrekken bij projecten rond stadsontwikkeling en hun stem laten horen, en dit doet onder andere door samenwerking met het BPB (Brussels Planningsbureau).

Toon enkel RAB / BKO
Documentatie

Trends | Dossier: Waarom onze hoofdstad Brussel niet werkt

Trends heeft een volledig dossier gewijd aan Brussel. Het artikel 'Waarom onze hoofdstad Brussel niet werkt' kan je online lezen. Daarin heeft de auteur het onder andere over de manier waarop naar Brussel gekeken wordt, het beleid in Brussel, economie, onderwijs, opleiding en cultuur.Hieronder het citaat over cultuur in Brussel:Kenmerkend is hoe het Brussels Gewest geen geïntegreerd cultuurbeleid kan voeren. Cultuur zit versnipperd over de Vlaamse en Franstalige Gemeenschappen, en de federale overheid, bevoegd voor bijvoorbeeld Bozar. Daardoor kunnen nieuwe culturele initiatieven zich moeilijker ontplooien of bestendigen.
Stadsontwikkeling
Documentatie

L'Echo | Dossier: "Les enjeux de la culture à Bruxelles"

"Politique et culture se regardent en chien de faïence. Les imbroglios institutionnels en Belgique tétanisent production et création artistiques." Met deze woorden opent de krant L'Echo het lijvige dossier dat het in april en mei 2014 gewijd heeft aan de culturele uitdagingen van Brussel.De vier luiken van het dossier (samengesteld door onder andere Xavier Flament) zijn:- Bruxelles et son melting pot culturel (+ 10 propositions pour une vision culturelle à Bruxelles).- Le bilan de la ministre de la Culture Fadila Laanan.- La culture flamande à Bruxelles.- Le projet bruxellois de musée d'art moderne/contemporain.Het volledige dossier kan je hier downloaden >>>Het dossier kan je als longread hier lezen >>>
Beleid Stadsontwikkeling
Documentatie

Contretype | Publicatie: Bruxelles à l'infini

Tijdens meer dan vijftien jaar residenties, heeft Contretype de kans geboden aan 34 heel verschillende fotografen om in Brussel te werken, uit te drukken op welke manier de stad hen inspireert, maar ook welk deel van hun eigen wereld ze hebben kunnen gebruiken in de stad. Op die manier laten de residenties een beeld zien van de hedendaagse fotografie.In de publicatie 'Bruxelles à l'infini' worden die beelden samen gebracht. Meer info >>>Tijdens de zomermaanden loopt in de Centrale for Contemporary Art de tentoonstelling 'Brussels Unlimited', met een aantal foto's die ook in het boek staan.
Stadsontwikkeling
Documentatie

Brussels Studies | BSI Synthesenota: Het hoger onderwijs en Brussel

Deze synthesenota van het Brussels Studies Institute is de allereerste poging tot nog toe om een panoramisch overzicht te geven van de rol en het belang van de instellingen voor het hoger onderwijs (IHO) in Brussel, hun wisselwerking met de stad en de stedelijke ontwikkeling.Deze synthesenota bestaat uit drie afzonderlijke delen. Het eerste deel schetst het Belgische institutionele en politieke kader waarbinnen de instellingen voor hoger onderwijs in Brussel functioneren. Het tweede deel bespreekt een reeks vaststellingen. Het derde deel snijdt enkele grote uitdagingen en debatten aan, gerelateerd aan de instellingen voor hoger onderwijs in Brussel.De synthesenota kan je hier downloaden >>>
Stadsontwikkeling
Documentatie

CO2logic & BIM | Presentaties Rondetafel Preventie en afvalsortering

Op 29 oktober 2013 organiseerden CO2logic en BIM een rondetafel voor evenementorganisatoren, waarop het thema van preventie en afvalsortering behandeld werd. De presentaties van de sprekers waren de volgende: - Rodolphe Paternostre (BIM): de wetgeving over preventie en afvalsortering in het Brussels Gewest (en de toekomstige evoluties) - Martin Neys (UCM): het principe van 'eco-bewustzijn' als hulp bij afvalpreventie - Mélanie Coppens (RDC Environnement): vergelijkende studie over het gebruik van verschillende soorten drinkbekers tijdens evenementen - Frank Dingemans (Ecofest/Couleur Café): ervaringen en praktijken tijdens Couleur Café over preventie en afvalsortering
Stadsontwikkeling
Documentatie

Brussels Studies | Nummer 72: De rol van tijdelijk gebruik in de stedelijke (her)ontwikkeling:
 Brusselse voorbeelden

Nummer 72 van het tijdschrift Brussels Studies beschrijft hoe in het lopende onderzoek ‘The role of temporary use of waiting spaces in urban (re)development’ wordt onderzocht of tijdelijk gebruik van 'nutteloze' ruimte (die wacht op de realisatie van ruimtelijke projecten) kan bijdragen tot de ontwikkeling van meer hedendaagse, flexibele en spontane manier van ruimtelijke ontwikkeling. Meer specifiek worden 10 case studies beschreven aan de hand waarvan de huidige situatie en de bestaande mogelijkheden met betrekking tot tijdelijk gebruik in de concrete context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden onderzocht.
Stadsontwikkeling
4 5 6 7 8 9 10