Thema: Stadsontwikkeling

Brussel is een stad in constante beweging. Het moeras aan de Zenne dat uitgroeide tot hoofdstad van Europa, blijft dagelijks evolueren en ontwikkelen. Het Brussels Gewest schakelt heel wat middelen in om deze evoluties op te volgen en te ondersteunen, zoals tijdelijke wijkcontracten, renovatieprojecten, prioritaire zones, ... 
RAB/BKO is overtuigd dat de culturele sector een belangrijke rol kan spelen in dergelijke ontwikkelingsprocessen, via de inplanting van culturele infrastructuren, de aandacht voor kunst in de publieke ruimte of de deelname aan participatieve trajecten.
RAB/BKO wil de culturele spelers zoveel mogelijk betrekken bij projecten rond stadsontwikkeling en hun stem laten horen, en dit doet onder andere door samenwerking met het BPB (Brussels Planningsbureau).

Toon enkel RAB / BKO
03 mei

IRIB | Midis de l'IRIB: "Travail culturel, entre redistribution et reconnaissance. Enquête dans le milieu (socio)artistique d'un quartier populaire bruxellois"

François Rinschberg, onderzoeker aan de USL-B en ULB licht zijn veldonderzoek toe waarin hij het belang van cultuur in één van de populaire buurten van Brussel onder de loep neemt tijdens een lunchseminarie van IRIB (Institut de recherches interdisciplinaires sur Bruxelles), op 3 mei om 12U in de Université Saint-Louis. [artikel in het Frans]
Stadsontwikkeling
Documentatie

micm-arc | BOEK: "L’entrée en ville: aménager, expérimenter, représenter" (T. Debroux, Y. Vanhaelen & J. le Maire)

Twaalf bijdragen over de ‘aankomst in een stad’ vanuit een historisch perspectief. De bijdragen gaan enerzijds over de ruimtelijke en anderzijds over de unieke, stedelijke ervaring die dat met zich meebrengt. De auteurs zijn sociologen, architecteh, kunstwetenschappers en benaderen het thema vanuit een veelheid aan perspectieven. [artikel in het Frans]
Stadsontwikkeling
Documentatie

Brussels Hoofdstedelijk Parlement | Voorstelling van de studie naar de toekomstige inrichting van het Citroënmuseum

Op de sessie van 26 oktober 2016 in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement werd het rapport over de toekomstige inrichting van het  "Citroën museum" voorgesteld (dat uitgebracht werd namens de commissie voor de Territoriale Ontwikkeling). Hieronder vind u enkele geselecteerde fragmenten terug van de Parlementaire zitting en discussie, een link naar het volledige verslag van de sessie en ook een link naar het uitgevoerde onderzoek. 
Citroën Stadsontwikkeling
1 2 3 4 5 6