Thema: Economie

De huidige economische crisis en besparingen zijn slechts een aanleiding om het economisch denken in de culturele sector te stimuleren, en aandacht te besteden aan de socio-economische impact van de sector. Brussel kent een bloeiende creatieve industrie (mode, design, architectuur, ...) maar er is weinig samenwerking en uitwisseling met de gesubsidieerde culturele sector. 

De culturele sector is nog steeds grotendeels afhankelijk van subsidies door de overheid. Aangezien er steeds meer wordt bespaard en veel instellingen en gezelschappen hun subsidies zien krimpen, ziet de sector zich verplicht tot nadenken over de toekomst en - vooral - andere financieringsmogelijkheden

RAB/BKO proberen de samenwerking en uitwisseling tussen de creatieve sectoren te stimuleren en gezamenlijke uitdagingen (zoals tewerkstelling of ondernemerschap) aan te kaarten.

Toon enkel RAB / BKO
18 nov.

Brussels Academy & La Fonderie | Lessenreeks "Histoire industrielle de Bruxelles": Luttes de classe à Bruxelles (door Francine Bolle & Jean Vandewattyne)

Om de evoluties en uitdagingen van onze hoofdstad beter te begrijpen, organiseert de Brussels Academy samen met La Fonderie een lessenreeks over de industriele geschiedenis van Brussel. Op vrijdag 18 november zullen Francine Bolle (ULB) en Jean Vandewattyne (UMONS/ULB) het volgende thema behandelen:  "Luttes de classe à Bruxelles". (in het Frans)
Economie Stadsontwikkeling
16 dec.

Brussels Academy & La Fonderie | Lessenreeks "Histoire industrielle de Bruxelles": Le plan Canal va-t-il réindustrialiser la ville? (door Tom Sanders)

Om de evoluties en uitdagingen van onze hoofdstad beter te begrijpen, organiseert de Brussels Academy samen met La Fonderie een lessenreeks over de industriele geschiedenis van Brussel. Op vrijdag 16 december zal Tom Sanders (Bureau Bruxellois de la Planification) de volgende vraag behandelen:  "Le plan Canal va-t-il réindustrialiser la ville?" (in het Frans)
Economie Stadsontwikkeling
Documentatie

Brussels Gewest | Strategie 2025

De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, en de Minister van Economie, Didier Gosuin, hebben op dinsdag 16 juni de basistekst voorgesteld van de Strategie 2025 (S2025). Deze bevat 18 grote doelstellingen en bijna 160 beleidswerven op het vlak van tewerkstelling, opleiding, onderwijs, onderzoek en economie in Brussel. De Brusselse Regering en haar Gemeenschapspartners hebben een ambitieus toekomstgericht plangoedgekeurd, dat een overzicht biedt van de belangrijke aandachtspunten en concrete beleidswerven waarvan ze werk moeten maken om een antwoord te bieden op de sociaal-economische uitdagingen van Brussel.
Beleid Economie
Documentatie

Brussels Studies | Nummer 81: Concurrentievermogen van Brussel in het Europees onderzoek

Welke plek neemt Brussel in de Europese onderzoeksgeografie in? Brussel wordt algemeen erkend als de hoofdstad van de Europese Unie, maar vooral vanwege haar politiek-bestuurlijke functies. Omdat onderzoek fundamenteel is in een ‘kenniseconomie’, toont dit artikel de prestaties van Brussel in termen van deelname aan O&O-projecten in de EU. De conclusies wijzen op een dubbele rol voor Brussel: i) de Belgische actoren presteren goed in de competitie om O&O-calls; ii) EU-gerelateerde actoren dragen bij door de oprichting van onderzoeksnetwerken, die van Brussel de ‘hoofdstad van de Europese onderzoeksgeografie’ maken. De analyse is gebaseerd op een innovatieve databank van deelnames aan Framework Programme-projecten van 1999 tot 2010.
Economie Europa
Documentatie

Idea Consult | Studie 'De sector van creatieve en culturele bedrijven in het BHG' (2011)

In opdracht van de Brusselse Kamer van de Middenstand, analyseerde Idea Consult de sector van creatieve en culturele bedrijven in Brussel. De studie geeft een„status questionis‟ van de implementatie van het Europees Groenboek, de resultaten van een behoeftenanalyse en een reeks beleidsaanbevelingen. Deze studie werd aan pers en publiek voorgesteld op dinsdag 20 december 2011 in La Raffinerie, in samenwerking met BKO/RAB.
Economie
1 2 3