Thema: Communicatie

Cultuurcommunicatie in Brussel is - net zoals het cultuurbeleid - erg versnipperd en vooralsnog ontbreekt elke strategie om die snippers samen te voegen. De Brusselse cultuursector mist een gecoördineerde aanpak van zijn cultuurcommunicatie en -uitstraling

Sinds de publicatie van het Cultuurplan voor Brussel (en al veel langer), pleiten RAB/BKO voor een betere cultuurcommunicatie en -promotie in Brussel. Naast het streven naar één performant en flexibel invoersysteem voor alle culturele activiteiten, beseffen de netwerken ook dat een reflectie nodig is over een gezamenlijke, meertalige cultuurcommunicatie van het volledige culturele aanbod in Brussel

Sinds 2010 wordt er nauw samengewerkt met visit.brussels wat betreft cultuurcommunicatie en -toerisme (zie ook thema 'Toerisme' >>>). Jaarlijks organiseren de netwerken overlegmomenten voor de communicatieverantwoordelijken uit de culturele sector.

Toon enkel RAB / BKO
Documentatie

Persartikels | Cultuur in Brussel: een belangrijke stap naar meer samenwerking op beleidsniveau

Na het panel van 12 januari 2015 'Cultuur in Brussel: een belangrijke stap naar meer samenwerking op beleidsniveau' verschenen er enkele artikels in de pers. Hieronder een overzicht.- BKO/RAB, BMR & CCCB | Persbericht | Cultuur in Brussel: een belangrijke stap naar meer samenwerking op beleidsniveau >>>- Brussels Kunstenoverleg krijgt acht ministers rond de tafel, brusselnieuws.be, 13 januari 2015- Bruxelles vaut bien une vraie concertation, Le Soir, 13 janvier 2015 (enkel voor abonnees)- Culture à Bruxelles, mieux se parler, La Libre, 13 janvier 2015- Cultuur in Brussel? Daar zijn 8 (!) ministers voor nodig, De Morgen, 14 januari 2015- Column Béatrice Delvaux: Liefde voor de Profeet, De Standaard, 15 januari 2015 (enkel voor abonnees)
Artistieke & culturele sector Communicatie
Documentatie

Brussels Academy & BKO/RAB | Verslag | Les: Het cultuurbeleid in Brussel | 10 oktober 2014

Brussels Academy en BKO/RAB hebben in een lessenreeks een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de kunstensector in Brussel sinds de jaren 70 en het culturele landschap dat dit opleverde. De tweede les, op vrijdag 10 oktober, ging over het cultuurbeleid in Brussel.Sophie Alexandre (RAB) en Leen De Spiegelaere (BKO) hadden het over het cultuurbeleid van de federale overheid en het BHG.Pascal Vandelanoitte (VGC) gaf meer toelichting bij het kunstenbeleid van de VGC.Monica Glineur (COCOF) deed hetzelfde voor de COCOF.Daphné Leclef (CCCB) en Isabelle De Meyere (VGC) hadden het over het lokaal cultuurbeleid.Het verslag van de les kan je onderaan deze pagina downloaden.
Communicatie
Documentatie

BKO/RAB | Communicatieoverleg # 2 op 18 februari 2014 | Verslag

Op dinsdag 18 februari 2014 organiseerden BKO/RAB voor de tweede keer een Communicatieoverleg, voor de communicatiemedewerkers van de lidorganisaties.Begin september 2013 hebben in Brussel twee nieuwe organisaties de deuren geopend: Muntpunt enPointCulture Bruxelles. Deze twee organisaties, die zich voorheen vooral richtten op het uitlenen van materialen (de ene als bibliotheek, de andere als mediatheek), hebben vier maanden geleden een andere wending genomen, zowel op vlak van infrastructuur als qua missie. Het was ons vrij snel duidelijk dat er gelijkenissen en overeenkomsten zijn tussen de twee, vooral wat betreft hun rol binnen communicatie en publieksbemiddeling.
Communicatie
Documentatie

BKO/RAB | Artistsinbrussels-overleg # 2 op 12 december 2013 | Verslag

Op donderdag 12 december 2013 vond het tweede BKO/RAB artistsinbrussels-overleg plaats. Het vertrekpunt van deze vergadering was het onderzoeksrapport dat Linda Suy opgesteld heeft naar aanleiding van gesprekken met organisaties die deelgenomen hebben aan Open House. Op basis van de ideeën en suggesties die daarin naar voor gekomen zijn, hebben de deelnemers bekeken welkeconcrete acties in de toekomst kunnen ondernomen worden.Download hieronder het verslag van het artistsinbrussels-overleg # 2.
Communicatie
1 2 3 4