Thema: Beleid

RAB/BKO neemt actief deel aan het debat over de toekomst en de ambities van Brussel. De complexe Belgische politieke staatsstructuur zorgt in Brussel voor een erg versnipperd beleid dat voor heel wat uitdagingen staat, ook in de culturele sector. Maar Brussel is veel meer dan een gebied waar twee Belgische gemeenschappen samenwonen; het is een internationale Europese hoofdstad met veel verschillende gemeenschappen die elk (hun) cultuur met zich meedragen. 

Enerzijds ijveren de netwerken voor een cultuurbeleid op maat van Brussel waarin samenwerking een sleutelbegrip is. Acties zoals het Cultuurplan voor Brussel of de Samenwerkingsovereenkomst zetten dit in de verf. Anderzijds kijken RAB/BKO ook over de grenzen van de eigen sector heen en vertolken ze de stem van de culturele sector binnen het Brusselse middenveld. Sinds de laatste federale en regionale verkiezingen, zijn de contacten van RAB/BKO met het beleid enorm toegenomen en deze tendens zet zich verder. RAB/BKO wordt door verschillende overheden ingeroepen als expert in en contactpunt voor de hele culturele sector in Brussel.

Toon enkel RAB / BKO
Documentatie

OPC Grenoble | L'Observatoire n°49: Droits culturels - controverses et horizons d'action

Met dit dossier wil l'Observatoire zoveel mogelijk theoretische, politieke en historische kennis verzamelen over les droits culturels (een concept dat in het cultuurbeleid van Frankrijk veel wordt gebruikt, en is gebaseerd op het 'Internationale Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten'). Daarnaast presenteren ze ook verschillende voorbeelden en visies op het thema, komende van politiekers, filosofen, politicologen, juristen en verantwoordelijken in de culturele sector. [artikel in het Frans]
Artistieke & culturele sector Beleid Publiekswerking
1 2 3 4 5 6 7 8